Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm
  27/09/2011 10:56
 • Từ ngày 15-21/8/2011 Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu tôm tự nhiên, tôm rảo, còng, cáy … và mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra chỉ tiêu môi trường để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.
 • Từ ngày 15-21/8/2011 Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu tôm tự nhiên, tôm rảo, còng, cáy … và mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra chỉ tiêu môi trường để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.

  1. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước:

   Chỉ tiêu

            Điểm lấy mẫu

  Nhiệt độ

  (00C)

  PH

  Độ mặn

  (‰)

  Độ kiềm

  (mg/l)

  NH3-

  (mg/l)

  Ngưỡng thích hợp

  25-33

  7,5-8,5

  15-25

  80-120

  £0,1

  Quỳnh Lưu

   

   

   

   

   

  - Sông Mai Giang An Hòa

  29

  8,2

  25

  110

  0,03

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Xuân

  30

  7,5

  20

   92

  0,025

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Bảng

  31

  7,8

  17

  87

  0,03

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Lương

  31

  7,4

  14

   75

  0,02

  - Sông Hoàng Mai - Mai Hùng

  29

  8,0

  20

  85

  0,02

  Diễn Châu

   

   

   

   

   

  - Cầu  Diễn Vạn

  31

  7,6

  19

  75

  0,02

  - Đập Ráng - Diễn Trung

  30

  8,3

  18

  80

  0,025

  Nghi Lộc

   

   

   

   

   

  - Cầu Nghi Hợp

  30

  8,2

  18

  90

  0,025

  - Nghi Quang

  31

  7,8

  18

  85

  0,025

  Hưng Hòa

   

   

   

   

   

  - Cửa Sông Lam

  29

  8,0

  10

  85

  0,02

   

  2. Kết quả kiểm tra mầm bệnh bằng phương pháp PCR:

  Địa điểm

  Kết quả kiểm tra 

  Virus đốm trắng

  Kết quả kiểm tra  Virus Taura

  Quỳnh Lưu

   

   

  Vùng nuôi tôm xã Mai Hùng

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Xuân

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Liên

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Bảng

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Lương

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã An Hoà

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Diễn Châu

   

   

  Vùng nuôi tôm xã Diễn Vạn

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Diễn Trung

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Nghi Lộc

   

   

  Vùng nuôi tôm xã Nghi Thái

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Nghi Hợp

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Nghi Quang

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  TP. Vinh

   

   

  Vùng nuôi tôm xã Hưng Hoà

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

   

  3. Kết luận

  - Thông số nhiệt độ: dao động từ 29oC- 31oC

  - Thông số pH: tất cả đều nằm trong ngưỡng thích hợp

  - Thông số độ mặn: dao động từ 14-25 ‰; thấp nhất tại Sông Mai Giang khu vực Cầu Quỳnh Lương; Cửa Sông Lam- Hưng Hòa.

  - Thông số độ kiềm: dưới ngưỡng tại sông Mai Giang khu vực gần cầu Quỳnh Lương, cầu Diễn Vạn.

  - Kết quả phân tích một số tôm rảo, tôm đất, còng cáy... lấy một số vùng nuôi có phát hiện bị nhiễm vi rút đốm trắng, như vùng nuôi Nghi Thái, Nghi Hợp, Hưng Hòa.

         Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản kính đề nghị Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi quản lý chặt chẽ nguồn nước trước khi đưa vào sản xuất và khuyến cáo các hộ nuôi nắm bắt được tình hình diễn biến của thời tiết, môi trường xuất hiện mầm bệnh ở các khu vực lân cận để có biện pháp phòng ngừa./.

  Nguồn: Chi cục Nuôi trồng thủy sản

 

Nghe nhạc