Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tổng hợp cháy rừng 7 tháng đầu năm 2011
  27/09/2011 10:56
 •  
 • SỞ NN&PTNT NGHỆ AN

  CHI CỤC KIỂM LÂM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                    Vinh, ngày 12 tháng 7 năm 2011

   

  BẢNG TỔNG HỢP CHÁY RỪNG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

             

  - Tính đến ngày 12/7/2011 trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra 6 vụ cháy rừng, tại địa bàn các huyện Nam Đàn,  Nghĩa Đàn, Diễn Châu và Thanh Chương.

              - Tổng diện tích bị cháy:58,26 ha; Trong đó

              Đất có rừng: 7,31 ha; đất không có rừng: 50,95ha  Chi tiết như sau:

   

  TT

  Tên huyện

  Ngày tháng

  Địa danh

  Diện tích

  (ha)

  Mô tả loại rừng và chủ QL

  Cộng

  Có R

  Ko có R

  1

  Nghĩa Đàn

  7/6

  Lô 3a; 3b; 4a khoảnh 24; lô 2a khoảnh 20; TK 253 xã Nghĩa Thọ

  15,2

  3,27

  11,93

  Rừng sản xuất, rừng trồng keo, bạch đàn cấp tuổi 1, 2

  2

   Nam Đàn

  12/6

  Lô 4, 8; khoảnh 1; Tiểu khu 1018 xóm 4 đập 3 khe xã Nam Lộc

  4,56

  2,92

  1,64

  RPH; của BQL RPH Nam Đàn; rừng thông cấp tuổi 4, 5 Do đốt rừng cố ý

  3

  Diễn Châu

  18/6

  Xã Diễn Phú

  1,57

  1,12

  0,45

  RSX;

  4

  NamĐàn

  18/6

  NamLĩnh

  0

  0

  0

  Cháy thảm thực bì dưới tán không gây thiệt hại về rừng

  5

  NamĐàn

  19/6

  NamLĩnh

  0

  0

  0

  6

   Thanh Chương

  07/07

  K11; K13 TK 969 xã Thanh Đức

  36,93

  0

  36,93

  Nứa tép, DT đất rừng sản xuất chuyển đổi trồng cao su đã được Sở NNPTNT phê duyệt

   

  Cộng

   

   

  58,26

  7,31

  50,95

   

   

   

  NGƯỜI TỔNG HỢP

   

   

   

  Nguyễn Anh Tuấn

   

 

Nghe nhạc