Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Hướng dẫn Số: 612/HD.LS-NN&PTNT-TC ngày 29 tháng 3 năm 2012 Một số nội dung thực hiện Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015
    08/05/2012 10:56
  •  
  • Tải file tại đây

    Nguồn tin: Phòng  Tài chính - Kế hoạch

Tin tức khác

 

Nghe nhạc