Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả nuôi thử nghiệm gà giống siêu trứng VCN-G15
  04/04/2012 15:52
 • Trung tâm giống chăn nuôi được Sở nông nghiệp và PTNT Nghệ An giao nuôi khảo nghiệm 2000 con gà giống siêu trứng VCN-G15 do Tổng cục V – Bộ công an, Viện chăn nuôi Quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Gà được nuôi khảo nghiệm tại Trại chăn nuôi gà ông Phạm Đình Thảo - Đội 11 - Xã Nghi Đức - TP. Vinh - Nghệ An từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2011.
 •         Trong quá trình nuôi khảo nghiệm, Trung tâm đã cử cán bộ chuyên trách hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi khả năng sinh trưởng, các chỉ tiêu về sản xuất trứng. Bố trí nuôi thử nghiệm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống gà của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành. Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ nuôi sống, thời gian nuôi hậu bị, khối lượng cơ thể lúc kết thúc nuôi hậu bị, tuổi đẻ quả trứng đầu tiên, tỷ lệ đẻ (%); lượng thức ăn tiêu tốn/ 10 quả trứng; sản lượng trứng; khối lượng trứng lúc kết thúc 3 tháng đẻ.

   

          Về đặc điểm ngọai hình: Gà VCN-G15 trưởng thành lông có màu trắng, một số có màu đen đốm trắng. Kết quả về các chỉ tiêu cơ bản sau 7 tháng nuôi theo dõi khảo nghiệm được thể hiện ở bảng 1:

   

  Bảng 1: Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được của gà VCN-G15

   

  so sánh với gà Ai cập và gà Sasso

   

   

   

  TT

   

   

  Chỉ tiêu

   

   

  ĐVT

   

   

  VCN-G15

   

   

  Ai Cập

   

   

  Gà Sasso

   

   

  1

   

   

  Tỷ lệ nuôi sống

   

   

  %

   

   

  95

   

   

  95 - 97

   

   

  95

   

   

  2

   

   

  Thời gian nuôi hậu bị

   

   

  Tuần

   

   

  18

   

   

  19 - 20

   

   

  21 - 22

   

   

  3

   

   

  Khối lượng cơ thể khi kết thúc hậu bị

   

   

  kg

   

   

  1.570

   

   

  1.450

   

   

   

  4

   

   

  Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên

   

   

  Tuần

   

   

  18

   

   

  21 - 22

   

   

  22 - 23

   

   

  5

   

   

  Tuổi đẻ 5%

   

   

  Tuần

   

   

  20

   

   

  22 - 23

   

   

  23 - 24

   

   

  6

   

   

  Sản lượng trứng/mái / 03 tháng đẻ           (không nhỏ hơn)

   

   

  Quả

   

   

  53

   

   

  54

   

   

  50

   

   

  7

   

   

  Khối lượng trứng lúc kết thúc 03 tháng đẻ

   

   

  g/quả

   

   

  48 - 50

   

   

  44

   

   

  53 - 56

   

   

  8

   

   

  Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng

   

   

  kg

   

   

  2.450

   

   

  2.330

   

   

   

   

           Kết quả tại bảng 1 cho thấy, tỷ lệ nuôi sống cao tương đương với gà Ai Cập và gà Sasso. Các chỉ tiêu về thời gian thành thục, khối lượng cơ thể lúc kết thúc nuôi hậu bị, tuổi đẻ quả trứng đầu tiên đều tốt hơn gà Ai Cập và gà Sasso: thời gian nuôi hậu bị của gà VCN-G15 chỉ có 18 tuần tuổi, trong khi đó đối với gà Ai Cập và gà Sasso giao động từ 19-22 tuần tuổi. Sản lượng trứng/mái trong 3 tháng đẻ đạt 53 quả, thấp hơn không đáng kể so với gà Ai Cập, cao hơn so với gà Sasso.

   

           Với những chỉ tiêu và kết quả thu được sau khi nuôi khảo nghiệm, giống gà VCN-G15 được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, thành thục sớm, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở Nghệ An, sản lượng trứng cao, chất lượng thơm ngon phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Đây là giống gà cần được nhân rộng và nuôi đại trà trên địa bàn toàn tỉnh./.

   

  Nguồn tin: Trần Võ Ba - Trung tâm giống chăn nuôi

 

Nghe nhạc