Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
  29/11/2019 16:41
 •  
 • I. Tình hình triển khai tại Đơn vị

   

  1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

  Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký thỏa thuận với Bưu điện tỉnh về việc phối hợp chuyển phát nhận hồ sơ, giấy tờ hành chính công qua hệ thống bưu điện.

  Hàng năm Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện công tác rà soát các TTHC để trình UBND tỉnh công bố; Chỉ đạo các đơn vị truyên truyền, tập huấn cho người dân lồng ghép với việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; trong các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm Lãnh đạo Sở đều chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân nộp hồ sơ qua bưu điện và qua dịch vụ công nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

  Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở niêm yết công khai tại nơi giải quyết TTHC và công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI; phối hợp, hướng dẫn Bưu điện tỉnh về quy trình, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và đảm bảo theo đúng quy định.

  Năm 2019, Sở tiếp tục rà soát TTHC và trình UBND tỉnh công bố Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 4/9/2019 công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT có 109 TTHC, trong đó có 105 TTHC được tiếp nhận qua đường bưu điện. Theo quy định Sở Nông nghiệp và PTNT không có TTHC được trả kết quả qua bưu điện, tuy nhiên để đảm bảo tạo điều kiện thuân lợi cho tổ chức, cá nhân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành, trả hồ sơ qua BCCI.

  2. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích:

   (phụ lục kèm theo).

  3. Chất lượng dịch vụ, giải quyết khiếu nại: 100% hồ sơ được xử lý đúng hạn và đảm bảo sự hài lòng của người dân. Trong ba năm 2017, 2018, 2019 Sở Nông nghiệp không nhận được khiếu nại nào của tổ chức về thực hiện giải quyết TTHC.

  4. Công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng:

  -  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngoài việc thực hiện nhiệm vụ được giao, còn tư vấn hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hồ sơ hành chính đối với tổ chức, cá nhân và thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật đến từng người dân, góp phần nâng cao nhận thức của công dân, tổ chức trong việc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

  - Trong các cuộc tập huấn cho người dân, vùng sâu, vùng nông thôn về nâng cao nhận thức các bộ luật, các đơn vị thuộc sở đều lồng ghép hướng dẫn cho người nộp hồ sơ qua BCCI nhằm giảm thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân.

  Trong năm 2019, đã tổ chức 03 lớp với 170 người tham gia.

   

  II. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân:

   

  1. Thuận lợi

  - Hệ thống bưu điện rộng khắp đến các cơ sở, cách thức thực hiện đơn giản, an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức đi lại khi giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân và giảm áp lực cho cơ quan nhà nước.

  - Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Lãnh đạo Sở và hướng đến mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính công, góp phần cải cách hành chính.

  2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân

  - Hoạt động kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp , lâm nghiệp, thủy sản mang tính chất nhỏ lẽ, mùa vụ. Các cá nhân buôn bán tchủ yếu là người nông dân vừa sản xuất, vừa mở thêm cửa hàng nhỏ để phục vụ cho người dân, quy mô buôn bán nhỏ ... do đó việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, các quy định của Nhà nước để chấp hành đúng quy định còn rất hạn chế. Việc tìm kiếm các mẫu biểu, điền các thông nhân vào các mẫu đơn, tờ khai thực hiện còn chưa đảm bảo. Tâm lý của người dân là đưa đến nơi thực hiện thủ tục để được nhận các mẫu, hướng dẫn điền các thông tin cần thiết sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ. Sự hiểu biết của người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi còn hạn chế.

  - Mặc dù công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện lồng ghép trong các cuộc tập huấn, tuy nhiên số lượng cũng hạn chế.

   

  III. Phương hướng, giải pháp triển khai trong giai đoạn tới

   

  - Tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát các TTHC phù hợp với các văn bản Quy phạm pháp luật mới kịp thời trình công bố cho tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

  - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên dưới nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

  - Công khai các TTHC tại bộ phận 1 cửa của Cơ quan Sở và tại các chi cục; đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://nnptnt.nghean.gov.vn hoặc http://sonnptnt.nghean.gov.vn  đồng thời cập nhật đầy đủ nội dung thủ tục hành chính cũng như quy trình xử lý lên hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh.

  - Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình và thời gian quy định, đặc biệt là tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả gỉải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ BCCI nhằm bảo đảm hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

  - Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính thuộc Ngành nông nghiệp và PTNT quản lý.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc