Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019
  05/06/2019 09:47
 • Ngày 31/5/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019.
 •   Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Tiến Lâm; Trưởng, phó các phòng Sở; đại diện Thường trực Công đoàn Ngành, VP Đảng ủy.

   

  1. Một số kết quả sản xuất nông nghiệp chủ yếu

   

  a) Trồng trọt:

   

  Sơ bộ sản xuất vụ Xuân 2019 và ước tính 6 tháng đầu năm 2019 ( vụ Đông Xuân 2019):Diện tích các loại cây trồng vụ Xuân 2019 ước đạt 187.014,64 ha, tăng 0,51% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2019 ước đạt 224.941,88 ha tăng 0,83% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

  - Cây lúa: Diện tích lúa Xuân ước đạt 92.505,71 ha tăng 0,20% so với cùng kỳ. Năm nay đủ nước tưới để gieo cấy nên diên tích lúa vụ Xuân tăng, thu hoạch sớm so với vụ Xuân các năm trước; Năng suất ước đạt 67,40 tạ/ha, sản lượng ước đạt 623.488 tấn, tăng 0,12% so cùng kỳ năm trước.

  - Cây ngô:Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 36.011,87 ha, trong đó vụ Xuân ước đạt 17.244,61 ha tăng 1,12% so với cùng kỳ; năng suất ngô vụ Xuân 2019 ước đạt 49,32 tạ/ha, sản lượng vụ Xuân ước đạt 85.054,99 tấn.

  - Câysắn vụ Xuân trồng mới 13.905,98 ha, tăng 3,09% so cùng kỳ. 

  - Cây khoai lang vụ Đông Xuân ước đạt 3.139,54 ha, trong đó vụ Xuân ước đạt 1.427,51 ha. Năng suất khoai vụ Xuân ước đạt 70,12 tạ/ha, đưa năng suất khoai lang vụ Đông Xuân đạt 66,65 tạ/ha, tăng 6,25% so với cùng kỳ, sản lượng vụ Đông Xuân ước đạt 20.925,88 ha, tăng 5,90%.

  - Cây mía:Diện tích cây mía vụ Xuân ước đạt 24.471,12 ha.

  - Cây lạc: Diện tích lạc vụ Xuân ước đạt 11.485,85 ha, đưa diện tích lạc vụ Đông Xuân 2019 ước đạt 12.845,45 ha; năng suất vụĐôngXuân ước đạt 25,36 tạ/ha; sản lượng lạc vụ Đông Xuân ước đạt 32.576,06tấn.

  - Cây rau, đậu các loại và hoa: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 26.102,51 ha, trong đó vụ Xuân ước đạt 13.995,79 ha tăng 3,72% so với cùng kỳ, sản lượng rau các loại vụ Đông Xuân ước đạt 347.775,61 tấn, so cùng kỳ tăng 2,25%.

  Sản xuất vụ Hè thu 2019: Hiện nay bà con nông dân đang tích cực tổ chức sản xuất, tiến độ đến ngày 30/5 như sau:

  - Diện tích lúa đã gieo cấy 43.029/KH 59.000 ha, đạt 72,93 % so với kế hoạch.

  - Cây ngô đã gieo trỉa 1.097 ha/14.000ha, đạt 7,8 % so với kế hoạch.

  - Cây vừng đã giao trỉa 2.232 ha/KH3.200 đạt 69,75 % so với kế hoạch.

  - Rau các loại 3.042 ha/KH 9.000 ha đạt 33,8 % so với kế hoạch.

   

  b) Chăn nuôi:

   

  Tổng đàn trâu tại thời điểm tháng 5/2019 ước đạt 272.970 con, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

  - Tổng đàn bò ước đạt 471.029 con, tăng 2,26% so với cùng kỳ; trong đó đàn bò sữa ước đạt 59.057 con, giảm 6,45%, do Công ty TH chuyển đàn đi một số tỉnh khác (chuyển 5.000 con bò sữa về trang trại chăn nuôi bò sữa ở tỉnh Lâm Đồng).

  - Tổng đàn lợn ước đạt 921.510 con, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm 2018. Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều trang trại và công ty chăn nuôi lợn lớn điển hình như công ty TNHH Masan Nutri-Farm (Hạ Sơn, Quỳ Hợp).

  - Tổng đàn gia cầm ước đạt 23.781 nghìn con, tăng 7,09 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng đàn gà ước đạt 19.872 nghìn con, tăng 7,98 %.

   - Về công tác phòng chống bệnh: 

  Từ ngày 13/3/2019 đến nay trên địa bàn tỉnh DTLCP đã xảy ra tại 203 hộ thuộc 82 xóm của 49 xã thuộc 13 huyện, thị. Tổng 49 ổ dịch. Tổng số lợn mắc bệnh: 1.139 con. Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy: 1.109 con (115 nái + 01 đực + 742 thịt +151 lợn con). Tổng trọng lượng: 54.956,5 kg.(Số còn lại đang tiêu hủy sẽ cập nhật cụ thể sau)

  + Hiện tại, đã có 07 ổ dịch DTLCP (09 hộ của 08 xóm thuộc 07 xã) tại 06 huyện Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu đã công bố hết dịch.

   + Có 42 ổ dịch chưa qua 30 ngày (tại 194  hộ  gia đình thuộc 74 xóm tại 42 xã) thuộc 10 huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc, Diễn Châu, tx Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn.

  Dịch đang có những diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng lây lan sang các xã khác tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên, Kỳ Sơn. Tại huyện Diễn Châu dịch xảy ra tại 14 xã, huyện Nghi Lộc dịch xảy ra tại 07 xã, tại Hưng Nguyên xảy ra dịch tại 02 xã, huyện Kỳ Sơn dịch xảy ra tại 07 xã.

   

  c) Về Lâm nghiệp:

   

  - Diện tích rừng trồng tập trung tháng 5 ước đạt 647 ha, tăng 1,97% so với cùng kỳ năm trước, đưa diện tích rừng trồng mới 5 tháng đầu năm ước đạt 7.012 ha, tăng 0,39% so với cùng kỳ năm trước.

  - Chăm sóc rừng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch 46.740 ha; khoanh nuôi rừng 76.000 ha; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng 956.705 ha.

  - Sản lượng gỗ khai thác tháng 5 ước đạt 121.478 m3, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là rừng sản xuất do một số diện tích rừng trồng đã đến kỳ khai thác. Sản lượng gỗ khai thác 5 tháng đầu năm ước đạt 406.733 m3, tăng 8,53% so cùng kỳ.

  - Trong thángđã phát hiện, bắt giữ 44 vụ vi phạm lâm luật (trong đó: Vi phạm phá rừng trái phép 09 vụ thiệt hại 5,23ha); xử phạt, thu nộp ngân sách trong tháng 867,7triệu đồng. Tính đến 5 tháng đầu năm đã phát hiện xử lý 224 vụ vi phạm lâm luật(trong đó; Vi phạm phá rừng trái phép 28 vụ), xủa phạt, thu nộp ngân sách 1.693 triệu đồng.

   

  d) Về thuỷ sản:

   

  - Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 18.618 ha, tăng 0,39%; sản xuất giống tháng 5 ước đạt 436 triệu con, tăng 6,08%,lũy kế5 tháng đầu năm ước đạt 1.552 triệu con, tăng 4,03% so cùng kỳ năm trước.

  - Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 5 ước đạt 20.388 tấn, tăng 8,73%,trong đó:

  +Sản lượng nuôi trồng:Ước đạt 4.792 tấn, tăng 6,21% so cùng kỳ năm trước; lũy kế 5 tháng ước đạt 21.162 tấn, tăng 5,10%so với cùng kỳ.

  + Sản lượng khai thác: Tháng 5 ước đạt 15.596 tấn, tăng 9,53%, lũy kế 5 tháng ước đạt 64.139 tấn, tăng 10,94% so cùng kỳ.

   

  2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành

   

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất và dự toán thu chi ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2019; sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  - Chỉ đạo các địa phương thu hoạch gọn lúa Xuân, triển triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2019, đảm bảo lịch thời vụ, đặc biệt là cây lúa vùng Hè thu chạy lụt; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, nhất là bệnh Lùn sọc đen trên lúa, sâu keo mùa thu. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp.

  - Tháng 6, vào cao điểm của mùa nắng, gió Tây Nam hoạt động mạnh, mùa đốt nương rẫy của đồng bào vùng cao, phải tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cháy rừng, đặc biệt là vùng nứa tự quy trên đỉnh Pù Mát huyện Con Cuông; tập trung kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; kiểm tra chỉ đạo phòng trừ sâu hại rừng. Thực hiện tốt chi trả dịch vụ môi trường rừng, triển khai các chính sách về trồng rừng, bảo vệ rừng; tiếp tục triển khai Công văn số 2468/TB-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh.

  - Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, con giống, tiếp tục công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra chỉ đạo thực hiện IUU tại các cảng cá và các địa phương.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất Hè thu, chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án chống hạn; xây dựng kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2019-2023; kiểm tra công tác chuẩn bị Phòng chống thiên tai và TKCN ở các địa phương; kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, triển khai kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2019,...

  - Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW6 Khóa 12 và chuyển đổi các công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 30/NQ-TW và Nghị định sô 118/NĐ-CP.

  - Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới, nhất là kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký về đích năm 2019; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, triển khai các nội dung chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  - Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu trình HĐND tỉnh Dự thảo NQ HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chính sách phát triển ngành nghề nông thôn theo nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ; Dự thảo quyết định điều chỉnh ranh giới 03 loại rừng tỉnh Nghệ An; phân bổ vốn sự nghiệp xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững...

  - Tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2019.

  - Tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức, cá nhân, triển khai công các PCTP, bảo vệ BMNN, ISO,...

  - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng 6/2019 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

  - Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn nội bộ (nếu có) theo đúng quy định. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan vị thực để hiện tốt nhiệm vụ được giao.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc