Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
  08/04/2019 16:19
 • Thực hiện chương trình công tác tháng 4 năm 2019. Ngày 05/4/2019, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến công tác đi kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại các huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu.
 • Thực hiện chương trình công tác tháng 4 năm 2019. Ngày 05/4/2019, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến công tác đi kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại các huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

   

  Tham dự có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Ban quản lý Cảng cá Nghệ An và cán bộ có liên quan; Lãnh đạo UBND và Phòng chuyên môn các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

   

  Kiểm tra thực tế tại các cảng cá, đồng chí Đinh Viết Hồng đánh giá cao sự quyết tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và khắc phục những nội dung tồn tại theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại công văn số 643/BNN-TCTS ngày 28/01/2019: Trong công tác tham mưu; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào lạch; tàu cá cập cảng…

   

   

  Đ/c: Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra IUU

  Bên cạnh những mặt đã đạt được, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế.

   

  Kết thúc chuyến kiểm tra, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

   

  1. Sở Nông nghiệp & PTNT: Chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt Chỉ thị số 689/CT-TTg; Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 31/01/2019; Kế hoạch số 598/KH-SNN.CCTS ngày 12/3/2019 về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 15 trở lên;

   

  - Chỉ đạo nâng cấp hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật của Trạm bờ tại Chi cục Thủy sản Nghệ An để giám sát và sử dụng hiệu quả thông tin được giám sát từ 90cv trở lên; sử dụng hiệu quả thông tin được giám sát từ tàu cá trong việc ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU;

   

  -Chỉ đạolực lượngKiểm ngư tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu cá có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU; kiểm tra, xác minh, xử lý tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài;

   

  - Chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Thủy sản, Ban quản lý Cảng cá Nghệ An tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.Thực hiện sắp xếp, vệ sinh các Cảng cá sạch sẽ, gọn gàng.

   

  -Xây dựng Dự án “Điều tra, đánh giá nguồn lợi và hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển Nghệ An, đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi và phát triển nghề cá biển bền vững” làm cơ sở để xác định hạn ngạch cấp giấy khai thác thủy sản, xác định các khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống để bảo vệ, đề xuất các đối tượng cấm, vùng cấm khai thác, vùng cấm khai thác có thời hạn trên địa bàn tỉnh;

   

  2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn/Trạm biên phòng tuyến biển tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu ra vào lạch. Nghiêm cấm tàu cá không đủ điều kiện xuất lạch.

   

  3. Các Huyện, Thành, Thị xã: Chỉ đạo các xã/phường tăng cường công tác công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động thủy sản: Luật Thủy sản 2017, các quy định về khai thác IUU; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 31/01/2019; Kế hoạch số 598/KH-SNN.CCTS ngày 12/3/2019 về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 15 trở lên; Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và truyền thanh  xã/phường nhằm phổ biến tới mọi người dân./.

   

  NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ TÀU CÁ & CSDVHCNC -CHI CỤC THỦY SẢN

 

Nghe nhạc