Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình, kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ Quý II/2019
  28/03/2019 10:53
 •  
 • I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUÝ I

   

  1. Cung cấp tin, bài, Văn bản chỉ đạo điều hành lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

   

  Trong tháng, Số lượng tin, bài, văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Sở là: 110 tin, bài, văn bản chỉ đạo điều hành.

  Trong quý các đơn vị cập nhật tin, bài, văn bản chỉ đạo điều hành tốt gồm: Văn phòng Sở, Chi cục Thủy Sản; bên cạnh đó có nhiều đơn vị không cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc trong việc cung cấp tin, bài, văn bản lên cổng thông tin điện tử của Sở nhằm đưa các thông tin kịp thời cho tổ chức, cá nhân và bà con nông dân theo dõi, nắm bắt.

   

  2. Tình hình sử dụng hộp thư Công vụ  tỉnh Nghệ An

   

  - Tên miền:http://mail.nghean.gov.vn

  - Sở Nông nghiệp và PTNT đã cung cấp 124 tài khoản hộp thư công vụ, trong quý I/2019, các đơn vị sử dụng tốt hộp thư công vụ như: Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; tuy nhiên việc sử dụng hộp thư công vụ của các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cơ quan Sở và đơn vị thuộc Sở chưa được thường xuyên.

   

  3. Tình hình sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến

   

  Địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

  Tính đến ngày 20/3/2019 hệ thống đã cung cấp 104 dịch vụ công, trong đó mức độ 2 là:40 TTHC ; mức độ 3 là 57 TTHC; mức độ 4 là 7 TTHC;

  Kết quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống:

  Trong Quý I, hệ thống đã tiếp nhận 1.119 hồ sơ, giải quyết 1.113 hồ sơ đúng hạn, quá hạn giải quyết 1 hồ sơ và hồ sơ còn hạn chưa giải quyết 5 hồ sơ.

  Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (online): Quý I, Cơ quan Sở và các Chi cục chưa tiếp nhận hồ sơ của công dân trên trực tuyến.

  Trong Quý I, các đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống: Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Văn phòng Sở đã sử dụng tốt hệ thống để tiếp nhận hồ sơ TTHC của Công dân phục vụ cải cách hành chính; tuy nhiên bên cạnh đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh; yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y nghiêm túc thực hiện việc cập nhật hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân lên cổng thông tin điện tử đúng theo quy định để công khai, minh bạch.

   

  4. Tình hình sử dụng hệ thống văn bản quản lý và điều hành VNPT-IOFFice.

   

  Trong quý I, tất cả các đơn vị đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice trong gửi nhận văn bản điện tử; tuy nhiên một số đơn vị vẫn chưa quyết liệt việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong gửi nhận điện tử một cách triệt để, vẫn còn một số cán bộ của đơn vị chưa tiếp nhận công việc trên hệ thống.

   

   

  5. Việc ứng dụng Chữ ký số chuyên dùng trong gửi nhận Văn bản điện tử

   

  Trong năm 2018 các đơn vị đã được tập huấn và cấp chữ ký số gồm: Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Chi cục Thủy sản.

  Trong Quý I, các đơn vị đã sử dụng tốt việc ứng dụng Chữ ký số trong Văn bản điện tử: Cơ quan Sở, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; các đơn vị chưa ứng dụng Chữ ký số trong Văn bản điện tử: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn; yêu cầu các đơn vị chưa ứng dụng chữ ký số nhanh chóng đưa Chữ ký Số vào ứng dụng ký phát hành Văn bản điện tử.

   

  III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II /2019

   

  Trong Quý II/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin, bài, văn bản chỉ đạo lên Cổng thông tin điện tử; sử dụng hộp thư công vụ tỉnh Nghệ An; cập nhật, tiếp nhận, hồ sơ tổ chức cá nhân lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nhằm công khai minh bạch; ứng dụng triệt để Chữ ký số trong phát hành Văn bản điện tử.

  2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý, điều hành tại đơn vị nhằm cải cách hành chính.

  3. Đôn đốc cán bộ công chức, viên chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong công việc; rà soát đối với những cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, nghỉ làm, chuyển công tác, mới bổ nhiệm kịp thời đề xuất đóng khóa tài khoản tránh tình trạng gây lãng phí tài nguyên và kinh phí thuê dịch vụ hoặc tạo mới nhằm đảm bảo công việc cho cán bộ công chức, viên chức.

  4. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

  5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đặc biệt trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC (online hoặc qua bưu điện) cho tổ chức cá nhân và gửi nhận văn bản điện tử.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc