Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Công văn số 176/SNN-KHTC ngày 19/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc đăng tải xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
    20/03/2019 09:13
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: phòng KHTC

Tin tức khác

 

Nghe nhạc