Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm Tháng 2/2019
  25/02/2019 08:52
 •  
 • Từ ngày 18/2 - 20/02/2019, Chi cục Thuỷ sản Nghệ An phối hơp với Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế các huyện, thành, thị: TX.Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP.Vinh; ƯBND các xã/phường có diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh tiến hành lấy mẫu giáp xác và mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra chỉ tiêu môi trường để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lý, phòng ngừa trong sản xuất,kết quả như sau:

  1. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước

  TT

  Chỉ tiêu

  Điểm lấy mẫu

  pH

  Độ

  măn

  (‰)

  Độ

  kiềm

  (mg/1)

  nh3

  (mg/1)

  Oxy

  hòa

  tan

  (mg/1)

  Ngưỡng cho phép

  7÷9

  5÷35

  60÷180

  <0,3

  ≥3,5

  1

  Kênh nhà Lê - vùng nuôi Quỳnh Dị/Quỳnh Lộc

  8,0

  19

  107

  0,03

  5,0

  2

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng

  8,0

  20

  107

  0,03

  5,0

  3

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Xuân/Quỳnh Liên

  7,7

  14

  89

  0,017

  4,5

  4

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Bảng

  7,5

  6

  100

  0,009

  4,5

  5

  Sông Mơ - vùng nuôi Quỳnh Thanh

  7,5

  6

  89

  0,009

  4,5

  6

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Lương

  7,8

  16

  89

  0,02

  4,5

  7

  Công nước lường - vùng nuôi An Hòa

  8,0

  20

  107

  0,03

  5,0

  8

  Đập Ráng - vùng nuôi Diên Trung

  8,0

  21

  125

  0,03

  5,0

  9

  Sông Lam, công kênh cửa bắc - vùne; nuôi Nghi Thái

  8,0

  19

  107

  0,03

  5,0

  10

  Câu Nghi Quang - vùng nuôi Nghi Ọuang/Nghi Hợp

  8,5

  15

  142

  0,15

  5,0

  11

  Sông Lam, cống thủy sản - vùng nuôi Hưng Hòa

  8,0

  20

  107

  0,03

  4,5

   

  Kết quả: Các thông số pH, độ mặn, NH3, Độ kiềm, Oxy hòa tan ở các điểm lấy mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.

   

  2. Kết quả kiểm tra mầm bệnh

   

  TT

  Điểm lấy mẫu

  Kêt quả kiêm tra wssv (Đốm trắng)

  1

  Kênh nhà Lê - vùng nuôi Quỳnh Dị/Quỳnh Lộc

  Không nhiễm

  2

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng

  Nhiễm bệnh

  3

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Liên/Quỳnh Xuân

                                Không nhiễm

  4

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Bảng

   

  Không nhiễm

  5

  Sông Mơ - vùng nuôi Quỳnh Thanh

   

  Không nhiễm

  6

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Lương

  Nhiễm bênh •

  7

  Công nước lường - vùng nuôi An Hòa

   

  Không nhiễm

  8

  Đập Ráng - vùng nuôi Diễn Trung

  Nhiễm bênh •

  9

  Sông Lam, công kênh cửa băc - vùng nuôi Nghi Thái

  Không nhiễm

  10

  Cầu Nghi Quang - vùng nuôi Nghi Quang/Nghi Họp

  Không nhiễm

  11

  Sông Lam, công thủy sản - vùng nuôi Hưng Hòa

  Không nhiễm

   

  Kết quả: Có 03 mẫu nhiễm bệnh virus đốm trắng lấy tại vùng nuôi Mai Hùng - TX.Hoàng Mai; Quỳnh Lương - huyện Quỳnh Lưu và Diễn Trung - huyện Diễn Châu.

   

  3. Khuyến cáo

   

  Để quản lý tốt các yếu tố môi trường ao nuôi, phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh đảm bảo cho vụ nuôi mới, Chi cục Thủy sản Nghệ An đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã/phường; HTX; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  - Thực hiện công tác cải tạo ao đầm theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm loại bỏ mầm bệnh tồn dư trong ao, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Tăng cường vệ sinh, nạo vét và khử trùng kênh cấp, kênh thoát.

  - Mỗi cơ sở/hộ nuôi có kế hoạch lấy nước phù hợp, phải bố trí ao chứa lắng để cung cấp nước khi cần thiết. Nước trong ao chứa lắng phải được xử lý Chlorine nồng độ 30ppm, thời gian xử lý 7 -10 ngày trước khi câp vào ao nuôi.

  - Thực hiện thả nuôi đúng khung lịch mùa vụ mà ngành đã ban hành. Con giống thả nuôi đảm bảo chất lượng, đã được lấy mẫu kiểm dịch. Tuyệt đối khôngthả nuôi các loại giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc chưa được các cơ quan chứcnăng kiểm tra.

  - Sử dụng thức ăn, thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học và chất xử lý cải tạo môi trường có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định và từ những cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh.

  - Thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế sự xâm nhập tác nhân gây bệnh vào ao nuôi như: Rào lưới xung quanh bờ ao, dụng cụ, thiết bị không được dùng chung giữa các ao nuôi và được vệ sinh khử trùng sau mỗi đợtsử dụng.

  - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kết quả quan trắc môi trường trong và ngoài vùng nuôi của các cơ quan chuyên môn để có biện pháp lấy nước, xử lýnước đảm bảo, tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho tôm nuôi.

  - Hiện tại, nước cấp ở các vùng nuôi: Mai Hùng, Quỳnh Lương, Diễn Trung bị nhiễm bệnh virut đốm trắng do đó người nuôi không nên lấy nước từ ngoài vào,chỉ nên lây nước từ ao chứa lăng đã được xử lý đảm bảo hoặc chờ khi có connước sinh mởi thì mới tiến hành lấy.

  - Thực hiện khai báo, xử lý ao nuôi bị bệnh theo quy định. Tuyệt đối không dâu bệnh, không xả thải nước chưa qua xử lý ra kênh câp, kênh thải của vùng nuôi.

   

  Nguồn tin: Chi cục Thủy sản NA

   

 

Nghe nhạc