Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Trung tâm Giống chăn nuôi
  27/09/2011 10:56
 •  
 • Lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và bộ máy của đơn vị

   

  Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An được thành lập ngày 21/3/1992 theo Quyết định số 497QĐ/UB.ND của UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính,... của xí nghiệp giống lợn Nghệ An.
   
  - Địa chỉ: Số 10A, Lê Hoàn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
   
  - Điện thoại: 0383.842.144      Fax: 0383.842.144      
   
  Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
   
  * Chức năng: Trung tâm có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất và dịch vụ con giống, thức ăn phục vụ sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tham gia các đoàn kiểm tra việc tuân thủ Pháp lệnh giống vật nuôi do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giống vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh.
   
  * Nhiệm vụ và quyền hạn:
   
  - Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện liên kết với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc, lai tạo nâng cao chất lượng con giống phục vụ yêu cầu phát triển chăn nuôi. Chuyển giao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng tiên tiến, du nhập con giống có chất lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả chăn nuôi.
   
  - Tổ chức dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và cung ứng con giống, thức ăn, vật tư­­ thiết bị có chất l­ượng đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Tư vấn xây dựng và thực hiện các dự án giống vật nuôi theo sự phân công của Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh.
   
  - Tham m­­ưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành về giống vật nuôi để Sở ban hành thực hiện; Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ đ­­ược giao theo quy định.
   
  - Căn cứ yêu cầu sản xuất để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bảo tồn quỹ gen các giống con đặc sản, quý hiếm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác Quốc tế về lĩnh vực giống vật nuôi theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND tỉnh.
   
  * Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Trung tâm:
   
  - Lãnh đạo gồm có: Giám đốc, 01 Phó giám đốc, kế toán trưởng.
   
  - Các phòng chức năng: Gồm 04 phòng: Phòng Tổ chức hành chính, phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch và phòng Tài vụ.
   
  - Các đợn vị trực thuộc: Gồm 10 Trạm giống chăn nuôi: Vinh (Hưng Đông – TP. Vinh), Nam Đàn,Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Anh Sơn  và Quỳ Hợp.
   
              - Tổng số CBCNV toàn Trung tâm hiện có 108 người, trong đó: Có 02 Thạc sĩ chuyên ngành chăn nuôi và thú y, 32 đại học và 74 trung cấp và cao đẳng.
   
   

   

 

Nghe nhạc