Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  09/01/2019 14:00
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2019; tập trung kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét;

  - Tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ; kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng; triển khai công tác thuỷ lợi, thủy sản, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn,…

  - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước tết;

  - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 3

  Nghỉ bù tết Dương lịch năm 2019

   

   

   

  2

  Thứ 4

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Chiều:Dự Hội nghị cán bộ CCVC Đoàn Quy hoạch nông nghiệp và thủy lợi

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP Đoàn QH NN&TL

  3

   

  Thứ 5

  Sáng:Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết nông nghiệp

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với ngân hàng thế giới về CRSD

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  Chiều:Tổng kết công tác bảo vệ thực vật

  Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Khách sạn avatar

   

  4

  Thứ 6

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Họp tổng kết hai năm phối hợp giữa Thủy sản và bộ đội Biên phòng

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

   

  5

  Thứ 7

  Làm bù ngày nghỉ 31/12/2018

   

   

   

  Sáng: Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Tổng kết Công tác khuyến nông

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Nhà khách Nghệ An

  Chiều:Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (nội dung phiên tháng 12)

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Đi kiểm tra cơ sở

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  6

  CN

  Kiểm tra các chợ DA Lipsap

  BQL DA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  7

  Thứ 2

  Sáng:Làm việc với tư vấn dự án Hợp tác kỹ thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  8

   

  Thứ 3

  Chiều:Nghe và cho ý kiến về các dự thảo:

  1. Quyết định ban hành giá tiêu thụ nước sinh hoạt khu vực nông thôn;

  2. QĐ quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa, Công ty Cổ phần cấp nước Diễn Châu, Công ty Cổ phần cấp nước Quỳnh Lưu, Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò, BQL Nhà máy nước Thị trấn Yên Thành sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh

  Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với Thị xã Hoàng Mai

  Chi cục Thủy sản, DA CRSD, BQL Cảng cá

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TX Hoàng Mai

  9

  Thứ 4

  Dự hội nghị dánh giá kết quả thực hiện dự án CRSD

  (từ  9/01  đến 14/01)

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Nha Trang- khánh Hòa

  10

   

  Thứ 5

  Sáng:Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ quản lý điều hành tài chính ngân sách năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Sở Tài chính

  Sáng:Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Chiều:CT, PCT Lê Minh Thông UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Dự thảo

  1. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương;

  2. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miển nhiệm CB, CC lãnh đạo

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

   

  11

  Thứ 6

  Sáng:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Chiều:CT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo Quyết định:

  1. Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019

  2. Quyết định ban hành giá thóc tính thuế sửa dụng đất nông nghiệp

  3. Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định bảo trì, cải tạo, bảo dưỡng, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất…

  4. Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định, vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác;

  5. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị…

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  PCT UBND tỉnh đi kiểm tra dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc JICA

  Phòng QLXDCT, BQL DA JICA

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Họp rà soát các nội dung dự án Cạnh tranh chăn nuôi và ATTP

  BQLDA CTCN

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  12

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  13

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  14

  Thứ 2

  Sáng: Hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá “năm dân vận chính quyền” năm 2018

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP tỉnh ủy

  15

  (10/12 ÂL)

  Thứ 3

   

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Trụ Sở tiếp dân UBND tỉnh

  Đi cơ sở kiểm tra các trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

   

  16

  (11/12 ÂL)

  Thứ 4

  PCT UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Đi cơ sở kiểm tra các trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  17

  (12/12 ÂL)

  Thứ 5

  Chiều:CT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2019

  Phòng KHTC

  (phối hợp)

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Họp tại Hà Nội

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Hà Nội

  Đi cơ sở kiểm tra các trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  18

  (13/12 ÂL)

  Thứ 6

  Sáng:Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Họp tại Hà Nội

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Hà Nội

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  Chiều:PCT UBND tỉnh đi kiểm tra địa điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2019

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Có KH riêng

  19

  (14/12 ÂL)

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  20

  (15/12 ÂL)

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  21

  (16/12 ÂL)

  Thứ 2

  Sáng:Họp đánh giá kết quả hoạt động phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh năm 2018

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với tư vấn dự án hợp tác kỹ thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:CT, PCT Lê Ngọc Hoa  UBND tỉnh cùng nghe và cho ý kiến về Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

  Văn phòng Sở, Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  22

  (17/12 ÂL)

  Thứ 3

  Kiểm tra IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

   

  23

  (18/12 ÂL)

  Thứ 4

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  24

  (19/12 ÂL)

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  25

  (20/12 ÂL)

  Thứ 6

  Sáng:Hội nghị Sơ kết 3 năm xây dựng NTM giai đoạn 2016-2019

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

  Nhà khách Nghệ An

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP tỉnh ủy

  Chiều:Họp Ủy Ban điều phối chung dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT

  Phòng QLKT tư vấn dự án

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  26

  (21/12 ÂL)

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  27

  (22/12 ÂL)

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  28

  (23/12 ÂL)

  Thứ 2

  Họp giao ban tháng 1/2019

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó giám đốc Sở

  HTT2 – VP Sở

  29

  (24/12 ÂL)

  Thứ 3

  Họp BTV Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP tỉnh ủy

  PCT UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ Hợp

  H. Quỳ Châu

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Đi cơ sở

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  30

  (25/12 ÂL)

  Thứ 4

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Đi cơ sở

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  31

  (26/12 ÂL)

  Thứ 5

  Họp Dự án Cạnh tranh chăn nuôi và ATTP

  BQLDA CTCN&ATTP

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Đi cơ sở

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

   

  Nguồn: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc