Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công nhận làng nghề truyền thống
  03/01/2019 14:35
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Công nhận làng nghề truyền thống

  2

  Trình tự thực hiện

   

  - Bước 1: Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố  lập hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề truyền thống theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP trình UBND cấp tỉnh xét công nhậngửi về Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT(Số 129, đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

  + Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Phát triển nông thôn.

  - Bước 2: Chi cục Phát triển nông thôn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 04 ngày: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

  - Bước 3: Thành lập hội đồng xét duyệt

  + Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnhthành lập hội đồng xét duyệt  trong vòng 5ngày làm việckể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  - Bước 4: Đánh giá

  + Trong thời hạn 15ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơHội đồngxét duyệtkhảo sát hiện trường, đánh giá,lập biên bản kết quả đánh giávà có báo cáo kết quả

  - Bước 5: Ra quyết định và cấp bằngcông nhận làng nghề truyền thống

  + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản đánh giácủa Hội đồng xét duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hoàn thiện hồ sơ gửi UBND tỉnh xem xétra quyết định và cấp bằngcông nhận làng nghề truyền thống.

  - Bước 6:Tổ chức, cá nhânmang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNTđể nhận kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.

  3

  Cách thức thực hiện

  Gửi hồ sơ trực tiếp

  4

  Hồ sơ thủ tục

   

  -  Tờ trình của UBND cấp huyện

  - Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống.

  - Bản sao giấy chứng nhận, huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề truyền thống.

  - Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân nghề truyền thống của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

  - Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn.

  - Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

  - Văn bản bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định

  5

  Thời hạn giải quyết

  30 ngày làm việctừ khi nhận được thông báo

  6

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Các tổ chức, cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND tỉnh

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT

  - Cơ quan phân cấp thực hiện: Chi cục PTNT

  8

  Kết quả thực hiện

  - Bằng công nhận;

  - Quyết định hành chính

  9

  Phí, lệ phí

  -Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Không

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

   

  - Đạt tiêu chí làng nghề nông thôn (đạt cả 3 tiêu chí):

  + Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định 52/2018/NĐ-CP ;

  + Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận;

  + Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

  - Có ít nhất một nghề truyền thống nông thôn (là nghề đạt cả 3 tiêu chí):

  + Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm và hiện đang tiếp tục phát triển tính đến thời điểm đề nghị công nhận;

  + Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc;

  + Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề;

   

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

  13

  Liên hệ

  Phòng: PTNT, cơ điện và bố trí dân cư

  Email: phongqlcdptnt@gmail.com

  SĐT:  02383.831539

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc