Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu).
  03/10/2018 11:09
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Cấpgiấychứngnhậnđăngký tàucákhông thời hạnốivớitàucá nhậpkhẩu)

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu) nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Thủy sản Nghệ An, địa chỉ số 80 đường Ngô Sỹ Liên - TP Vinh - Nghệ An vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Giờ mùa Hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h. Giờ mùa Đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; Buổi chiều: 13h30 đến 17h).

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  Chuyên viên phòng Quản lý tàu cá & Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/cá nhân.

  Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên viết Phiếu tiếp nhậnvà hẹn trả kết quả; trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có văn bản trả lờinêu rõ lý do.

  Bước 3: Thực hiện

             Trong thời gian không quá 19 giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân;Phòng Quản lý tàu cá & Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thẩmđịnh, trình LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ cấpgiấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu) chotổchức, cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợptừchốicấp giấy chứng nhận phảitrảlờibằngvănbảnvà nêurõ lý do.

  Bước4. Trảkếtquả

            Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cụctrả kết quả trực tiếp cho tổ chức cá nhân. Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Nộp qua hệ thống bưu chính;

  - Nộp trực tuyến tại địa chỉ:

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thànhphầnhồsơ gồm:

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Tờ khai đăng ký tàu cá theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP;

  - Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản sao chứng thực);

  - Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (bản sao chứng thực) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

  - Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao chứng thực);

  - Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản sao chứng thực);

  - Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  c) Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá, bao gồm: Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu đối với tàu cá đóng mới.

  5

  Thời hạn giải quyết

  2,5 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CPngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Có nguồn gốc hợp pháp.

  - Là tàu vỏ thép, tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

  - Tuổi tàu không quá tám (08) tuổi (tính từ năm đóng mới đến thời điểm nhập khẩu); máy chính của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu) không quá hai (02) năm so với tuổi tàu (đối với tàu đã qua sử dụng).

  - Được cơ quan đăng kiểm tàu cá Việt Nam đăng kiểm trước khi đưa tàu về Việt Nam (đối với tàu cá đã qua sử dụng).

  Các điều kiện này không áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam.

  - Tàu cá đã được đưa về Việt Nam.

  - Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

  - Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp tàu cá được đăng ký tạm thời).

  - Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003

  - Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

  - Nghị định số 52/2010/NĐ-CP  ngày  17  tháng  5  năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá

  - Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Ngô Thị Hồng Nhung

  Email: qltc.ts@nnptnt.nghean.gov.vn

  SĐT: 01689 957 521

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc