Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Nghệ An các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất Nông nghiệp và PTNT đều hoàn thành, vượt mức Kế hoạch trong năm 2018
  27/12/2018 15:45
 • Được sự đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An chiều ngày 27/12/2018 tại Nhà khách Nghệ An đã điễn ra Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
 • Tham dự Hội nghị có đồng chí: Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ trì và chỉ đạo hội nghị; Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Chủ trì Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Văn Lập – PGĐ Sở đồng Chủ trì Hội nghị; Đại diện các bộ, ngành, trung ương, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, các huyện thành thị, Lãnh đạo Sở, các phòng Sở, các đơn vị trực thuộc  và liên quan đến Ngành nông  nghiệp và PTNT cùng các cơ quan báo, đài dự và đưa tin.

   

  Đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV – Giám đốc Sở đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 của ngành nông nghiệp và PTNT và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

   

  Năm 2018, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường (tét đậm, rét hại, nắng nóng, bão đến sớm, mưa lũ lớn…), Song được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ, Ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với các Sở, ban, ngành hội đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện, Thị xã, Thành phố cùng với sự phấn đấu không ngừng của các công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nông nghiệp và PTNT và sự nhiệt tình hăng say lao động sản xuất của bà con nông dân trong tỉnh, nên tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 5,09/KH4,0-4,5%. Trong đó: Nông nghiệp tăng 3,51%, lâm nghiệp 10,98%, ngư nghiệp 11,39%; Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới trên 30/Kh27 xã; lỹ kế đến ngày 31/12/2018 là 211/431 xã, đạt 48,96%, 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (theo Quyết định 2570/BNN) đạt 81%/KH80%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,7/KH 57,4%.

   

  Cơ cấu kinh tế nội thành tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến cuối năm 2018: Nông nghiệp 77,71%, lâm nghiệp 7,71%, thủy sản 14,58%. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp thuần tăng khá đạt 47,70%.

   

   

   Trong năm 2019: Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An quyết tâm tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp: Chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm… tăng năng suất, chất lượng giá trị các loại nông sản, đảm bảo phát triển bền vững; phát triển giống chăn nuôi chất lượng cao, phát triển mạnh đàn gia cầm, đàn trâu, bò và bò sữa, đàn lợn; tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ…; Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 4,3-4,5%; tỷ lệ che phủ của rừng: 57,72%; tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 82,5%; tổng xã đạt chuẩn NTM: 27 xã; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 245 nghìn tấn, sản lượng sữa trên 250 nghìn tấn.

   

  Đồng chí: Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được trong năm 2019 đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo việc trước mắt từ nay đến tết Nguyên đán và chỉ đạo những việc cần phải triển khai sau tết và cả năm 2019.

   

   

  Nhiệm vụ cả năm 2019: Tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng NTM; làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng các dự án công trình thủy điện; tăng cường nâng cao quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thống nhất các chính sách nông nghiệp để có hiệu quả nhất.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

   

 

Nghe nhạc