Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Hướng dẫn số 3211 /HD-SNN-VP ngày 13/12/2018 Trình tự thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
    14/12/2018 16:19
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn:VP Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc