Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình công tác tháng 11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  09/11/2018 16:25
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ để kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và PTNT.

  - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2018; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.Xây dựng và tổ chức triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2019.

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR mùa khô; tập trung chỉ đạo trồng rừng vụ Thu; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất; kiểm tra xử lý các vi phạm Luật đê điều; đôn đốc các địa phương tiếp tục triển khai ra quân làm thủy lợi; kiểm tra, đôn đốc, có phương án kiểm tra xử lý tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

  - Tiếp tục triển khai các nội dung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản;...

  - Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP; thanh tra hành chính theo kế hoạch; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp công dân theo quy định.

  - Tổ chức thẩm định trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục triển khai cuộc thi mẫu xã NTM đẹp năm 2018.

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 5

  Sáng:Họp UBND tỉnh

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP UBND tỉnh

  Đi dự Hội thảo “Hợp đồng chi trả giảm phát thải – ERPA”

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tỉnh Phú Quốc

  Chiều:Nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Tối:Dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Đô Lương

  2

  Thứ 6

  Đi thẩm định NTM

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H.Quỳ Hợp

  H.Quỳ Châu

  Sáng:8h30: Gặp chuyên gia Nhật bản

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:13h30: làm việc với Cục Trồng trọt  và chuyên gia Nhật Bản

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Đi Công tác tại Hà Nội

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  3

  Thứ 7

  Họp BTV Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP tỉnh ủy

  Tham quan về tình hình chế biến gỗ và cấp chứng chỉ rừng tại tỉnh Bình Định

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tỉnh Bình Định

  Làm việc với Cục Ứng phó thiên tai

  VP ĐP NTM; CC Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  HTT2 – VP Sở

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  4

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  5

  Thứ 2

  Sáng: Hội thảo Đề án sản xuất vụ xuân 2019

  Chi cục Trồng trọt và BVTV, Phòng QLKT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 - VP Sở

  Chiều: Dự họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Sở KH&ĐT

  6

  Thứ 3

  Sáng:Hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ hè thu, vụ Mùa 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 các tỉnh phía Bắc”

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Tỉnh Nam Định

  Đi  làm việc về dự án của Ngân hàng Thế giới

  (từ ngày 06-08/11)

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Chiều:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo NQ của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  7

  Thứ 4

  Sáng: Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo các Nghị quyết HĐND tỉnh:

  1. Giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh

  2. Phê duyệt tổng số người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019

  3. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Họp Đề án ven biển

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

   

  8

  Thứ 5

  Sáng:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo NQ HĐND tỉnh ban hành quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  9

  Thứ 6

  Sáng:Chủ tịch, PCT UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả rà soát 3 loại rừng và công tác thu hồi, giao đất nông, lâm trường

  Chi cục Kiểm lâm; Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Chiều:Triển khai đề án sản xuất vụ xuân 2019

  Chi cục Trồng trọt và BVTV, phòng QLKT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  10

   

   

  Thứ 7

  Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

  Phòng KHTC

  Hoàng Nghĩa Hiếu

  TP Hà Nội

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  11

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  12

  Thứ 2

  Sáng:PCT UBND tỉnh họp nghe báo cáo đánh giá thực trạng chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh NA và kết quả thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  13

  Thứ 3

  Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Báo cáo về việc thực hiện CTMTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

  VP Điều phối NTM

  Dự thảo NQ của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liết kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo NĐ số 98/2018/NĐ-CP

  Phòng KHTC

  Dự thảo NQ HĐND tỉnh ban hành quy giá sản phầm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh NA giai đoạn 2018-2020

  Chi cục Thủy lợi

  Đi kiểm tra thực hiện IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  Đi kiểm tra sản xuất

  Chi cục Trồng trọt và BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  14

  Thứ 4

  Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề (tiếp)

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra thực hiện IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  15

  Thứ 5

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh

  Sáng:Họp BTC Hội chợ nông nghiệp CNC, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh NA năm 2018

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra thực hiện IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  Chiều: Họp báo hội chợ nông nghiệp CNC, nông sản an toàn các tỉnh miền trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh NA năm 2018

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Nhà khách Nghệ An

  16

  Thứ 6

  Tiếp đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh,  Đi các huyện

  Văn phòng Sở, Dự án NAPMU

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  17

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  18

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  19

   

  Thứ 2

  Sáng:Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  20

   

  Thứ 3

  Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  21

   

  Thứ 4

  Đi kiểm tra sản xuất

  Chi cục Trồng trọt và BVTV, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  22

   

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  23

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh (tiếp)

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Hội nghị kết nối cung cầu dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Khách sạn Hữu nghị - TPVinh

  24

   

  Thứ 7

  Dự Hội nghị tổng kết 05 năm chuyển đổi thành lập Khu BTTN Pù Hoạt

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  H.Quế phong

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  25

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  26

   

  Thứ 2

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  27

   

  Thứ 3

  Sáng:Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện NQTWW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  Họp BQL DA Cạnh tranh chăn nuôi ATTP

  BQL DA Cạnh tranh chăn nuôi

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  28

   

  Thứ 4

  Tối:Khai mạc hội chợ nông nghiệp CNC, nông sản an toàn các tỉnh miền trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  TP Vinh

  Kiểm tra thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  29

  Thứ 5

  Họp BTV tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP tỉnh ủy

  Họp Đảng ủy Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Kiểm tra thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  30

  Thứ 6

  PCT UBDN tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

  BQL DA bản Mồng, Phòng QLXDCT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ Hợp

  H. Quỳ Châu

  Họp giao ban tháng 11/2018

  Văn phòng Sở

  Các đ/c Lãnh đạo Sở

  HTT2

   

 

Nghe nhạc