Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp, gia hạn Giấy phép KTTS năm 2018 tại các xã/phường thuộc huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò
  10/10/2018 15:44
 •  
 • Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, từ ngày 17/9/2018 đến ngày 28/9/2018, Chi cục Thủy sản Nghệ An đã thành lập Đoàn công tác thực hiện đăng ký, đăng kiểm; cấp, gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản tại các xã/phường thuộc huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

   

  Để tăng cường công tác đảm bảo bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển, Đoàn công tác đã yêu cầu tất cả các chủ phương tiện trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn: Cứu sinh, cứu hóa, đèn hành trình, … đánh dấu nhận biết tàu cá và kẻ biển số cho tàu cá theo quy định. Đồng thời phối hợp với Công ty Bảo hiển PJICO Nghệ An triển khai thực hiện hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

   

   

  Đội tàu phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò neo đậu tại cảng

   

  Đoàn công tác gồm 3 Tổ trực tiếp xuống làm việc tại các khối/xóm thuộc 09 phường/xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

   

  Qua triển khai thực hiện, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chi cục và phương pháp làm việc khoa học của các Tổ công tác; sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng nên bước đầu cơ bản đã đạt được kết quả đặt ra.

   

  Cụ thể:

  - Tại xã Nghi Thiết đã làm đăng kiểm 28/29 tàu, đạt tỷ lệ 96,55%.

  - Tại xã Nghi Quang đã làm đăng kiểm 23/25 tàu, đạt tỷ lệ 92,00%.

  - Tại xã Nghi Xuân đã làm đăng kiểm 14/15 tàu, đạt tỷ lệ 93,33%.

  - Tại xã Phúc Thọ đã làm đăng kiểm 13/13 tàu, đạt tỷ lệ 100,00%.

  - Tại phường Nghi Tân đã làm đăng kiểm 18/19 tàu, đạt tỷ lệ 94,74%.

  - Tại phường Nghi Hòa đã làm đăng kiểm 04/04 tàu, đạt tỷ lệ 100,00%.

  - Tại phường Nghi Hải đã làm đăng kiểm 54/58 tàu, đạt tỷ lệ 93,10%.

  - Tại phường Nghi Thủy đã làm đăng kiểm 94/134 tàu, đạt tỷ lệ 70,15%.

  - Tại phường Thu Thủy đã làm đăng kiểm 01/02 tàu, đạt tỷ lệ 50,00%.

   

  Một số tàu nằm bờ không đi khai thác do đó số chủ tàu không tự giác làm thủ tục đăng kiểm trong đợt công tác vừa qua.

   

  Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cửa Lò Bến Thủy tiếp tục tuyên truyền, vận động và thực hiện công tác đăng kiểm, cấp giấy phép KTTS cho các tàu cá còn lại trên địa bàn để phấn đấu tỷ lệ đăng kiểm đạt từ 95,00% trở lên./.

   

  Nguồn: Phòng Quản lý Tàu cá & CSDVHCNC - Chi cục Thuỷ sản Nghệ An

 

Nghe nhạc