Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình công tác tháng 9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  06/09/2018 14:18
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Tiếp tục chỉ đạo khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do mưa bão gây ra; tích cực chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè thu, sản xuất vụ Mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2018; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

  - Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Sơ kết 5 năm Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

  - Tiếp tục triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu.

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

  -  Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP; thanh tra hành chính theo kế hoạch; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp công dân theo quy định.

  - Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018; triển khai cuộc thi mẫu xã NTM đẹp năm 2018 tại các huyện.

   

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 7

  Đi kiểm tra Phòng chống bão lụt tại Tương Dương và Con Cuông

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H.Tương Dương; H. Con Cuông

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  2

  CN

  Nghỉ Quốc khánh 2/9

   

   

   

  3

  Thứ 2

  Làm việc với UBND huyện Tương Dương về xã lũ Thủy Điện

  VP TTBCHPCTT&TKCN tỉnh

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Tương Dương

  Nghỉ bù ngày Chủ nhật (Quốc khánh 2/9)

   

   

   

  4

  Thứ 3

  Sáng:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Đi kiểm tra tình hình thực hiện IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các Cảng cá

  Sáng:Làm việc với Viện Chính sách nông nghiệp

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:Họp UBND tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với Chi cục Kiểm lâm

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP Chi cục Kiểm lâm

  5

  Thứ 4

  Sáng:10h30: Làm việc với viện Chính sách nông nghiệp

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra tình hình thực hiện IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các Cảng cá

  Đi công tác tại Hà Nội

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  6

  Thứ 5

  Họp BCĐ dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp Việt Nam do ADB tài trợ

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với UBND xã Tiến Thủy – huyện Quỳnh Lưu

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Xã Tiến Thủy

  Chiều:14h: Họp hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Xuân Thành

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 –VP Sở

  Chiều:15h30: Họp hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp công ty Chè

  Chiều: Đi Công tác tại Hà Nội

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Hà Nội

  7

  Thứ 6

  Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Hà Nội

  Hội thảo giống lúa Vĩnh Hòa

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Đô Lương

  8

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  9

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  10

   

   

  Thứ 2

  Chiều:Thường trực tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  Làm việc với tư vấn dự án Hợp tác kỹ thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  11

  Thứ 3

  Họp triển khai Đề án giao rừng gắn với giao đất, cấp GCNQSDĐ

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Họp dự án Reed+, chương trình đất lâm nghiệp

   

  Đi kiểm tra tình hình thực hiện IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã

  Chiều:Tọa đàm 25 năm Khuyến nông

  TTKN

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Nhà khách Nghệ An

  12

  Thứ 4

  Sáng:Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  Nhà khách Nghệ An

  Chiều:Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2013-2018

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  Nhà khách Nghệ An

  Đi kiểm tra tình hình thực hiện IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã

  13

  Thứ 5

  Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2018 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố TW thành KVPT vững chắc trong tình hình mới

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Có giấy mời riêng

  Đi kiểm tra tình hình thực hiện IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã

  14

  Thứ 6

  Sáng:Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế Quý III

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Chiều:Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các nhà đầu tư lớn trong tỉnh

  Đi kiểm tra sản xuất

  Chi cục TT&BVTV, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  15

  Thứ 7

  Đi học tập kinh nghiệp các tỉnh phía Nam

  (từ ngày 15 – 19/9)

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các tỉnh phía Nam

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  16

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  17

   

  Thứ 2

  Họp với các ngành về công tác phối hợp chỉ đạo cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh

  18

   

  Thứ 3

  Hội nghị sơ kết 03 năm xây dựng NTM kiểu mẫu xã Sơn Thành – huyện Yên Thành

  VP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Yên Thành

  Đi kiểm tra các vùng nuôi và giống thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TX Hoàng Mai

  19

   

  Thứ 4

  Đi kiểm tra các vùng nuôi và giống thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Quỳnh Lưu

  20

   

  Thứ 5

  Đi kiểm tra các vùng nuôi và giống thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Diễn Châu

  21

   

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra sản xuất

  Chi cục TT&BVTV, Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  22

   

  Thứ 7

  Họp BTV Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  23

  CN

  Họp BCH Đảng bộ tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  24

   

  Thứ 2

  Đi học tập kinh nghiệm về quản lý tàu cá theo IUU tại các tỉnh miền trung

  (Từ ngày 24-30/9)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các tỉnh miền Trung

  Làm việc với tư vấn dự án Hợp tác kỹ thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  25

   

  Thứ 3

  Họp BQLDA Lipsap

  BQL DA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  26

   

  Thứ 4

  PCT UBDN tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM

  VP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Họp giao ban Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c: Phó giám đốc Sở

  HTT3 – VP Sở

  27

   

  Thứ 5

  Họp Ủy ban điều phối chung dự án Hợp tác kỹ thuật về QH phát triển ngành nông nghiệp tại NA

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  28

   

  Thứ 6

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ Hợp

  H. Quỳ Châu

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  29

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  30

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc