Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình công tác tháng 8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  06/08/2018 15:26
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Chỉ đạo khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do mưa bão gây ra; tích cực chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu - Mùa, thu hoạch lúa Hè thu vùng chạy lụt; triển khai Đề án sản xuất vụ đông năm 2018; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là sâu cuấn lá nhỏ và bệnh lùn sọc đen; phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

  - Tiếp tục triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu.

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

  - Tiếp tục tổ chức kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật tư phân bón, thức ăn, thuốc thú y, vệ sinh ATTP; thanh tra hành chính theo kế hoạch; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp công dân theo quy định.

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng NTM, kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký về đích năm 2018, triển khai đề án xây dựng NTM 27 xã vùng biên giới.

   

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 4

  Sáng:Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết TW5 (khóa XII)

   

  Nguyễn Sỹ Hưng

  VP Tỉnh ủy

  Họp dự án CRSD

  (từ ngày 1/8 đến 3/8)

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Cà Mau

  2

  Thứ 5

  Sáng:Họp giao ban tháng 7/2018

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:Làm việc với tạp chí Nông thôn mới

  Phòng KHTC, VP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  HTT2- VP Sở

  Chiều:Họp Hội đồng thẩm định Công ty Nông nghiệp An Ngãi

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT3 – VP Sở

  Đi công tác tại Thanh Hóa học tập về giao đất - giao rừng

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Thanh Hóa

  3

  Thứ 6

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh , phòng chống lụt bão

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Đi Quỳ Hợp, Làm việc với UBKT Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  H.Quỳ Hợp

  4

  Thứ 7

  Hội thảo phát triển nguồn nhân lực và xây dựng con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Trường ĐH Vinh

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  5

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  6

  Thứ 2

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Chiều: Hội thảo Đề án sản xuất vụ Đông 2018

  Chi cục TT&BVTV, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Họp BQL Quỹ bảo vệ và PT Rừng

  Quỹ bảo vệ PT rừng

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP Quỹ

  7

  Thứ 3

  Diễn tập phòng chống thiên tai

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Anh Sơn

  Làm việc với Ngân hàng thế giới về CRSD

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP DA

  8

  Thứ 4

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lụt bão

  Phòng QLKT, Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Làm việc với Ngân hàng thế giới về CRSD

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP DA

  9

  Thứ 5

  Họp đánh giá công tác triển khai Quyết định 78/QĐ-TTg ngày 16/1/2018, Kế hoạch số 68/KH-UBND về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp. Tập huấn luật Thủy sản 2017 và IUU

  Chi cục Thủy sản, DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu

  10

   

   

  Thứ 6

  Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2018

  Chi cục TT&BVTV, phòng QLKT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2022

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  11

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  12

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  13

  Thứ 2

  Chiều:Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị trong xây dựng NTM (theo CV số 5510/UBND-TH ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh)

  VP NTM, Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  14

  Thứ 3

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Nghệ An

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với UBND xã Quỳnh Lập – TX Hoàng Mai về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TX Hoàng Mai

  Họp BQL DA Hợp tác – Kỹ Thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  15

  Thứ 4

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Sỹ Hưng

  Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh

  Họp BQL Khu dự trữ sinh quyển Miền Tây Nghệ An

  BQL DA sinh quyển

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với UBND Phường Quỳnh Phương – TX Hoàng Mai về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  UBND Phường Quỳnh Phương

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  16

  Thứ 5

  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với UBND xã Tiến Thủy – h.Quỳnh Lưu về Nghị định định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  UBND xã Tiến Thủy

  Đi học tập tại Kiên Giang

  (từ ngày 16/8-19/8)

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Kiên Giang

  17

   

  Thứ 6

  Làm việc với UBND xã Quỳnh Long – h.Quỳnh Lưu

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  UBND xã Quỳnh Long

  Đi công tác tại Lạng Sơn dự Hội nghị kết nối tiêu thu sản phẩm tại Lạng Sơn

  (Từ ngày 17/8 - 19/8)

  Chi cục PTNT, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Lạng Sơn

  18

   

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  19

   

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  20

   

  Thứ 2

  Chiều:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo quy chế về công tác Thi đua – Khen thưởng trên địa bàn tỉnh (thay thế QĐ 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lụt bão

  Phòng QLKT, Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  21

   

  Thứ 3

  Làm việc với UBND xã Sơn Hải – h.Quỳnh lưu

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  UBND xã Sơn Hải

  22

   

  Thứ 4

  Họp BTV Tỉnh ủy

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Làm việc với UBND xã Quỳnh Thọ - h.Quỳnh Lưu

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  UBND xã Quỳnh Thọ

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  23

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh

  Chi cục Kiểm lâm, Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Đề án giao rừng, cho thê rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2022

  Làm việc với UBND xã Quỳnh Nghĩa - h.Quỳnh Lưu

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  UBND xã Quỳnh Nghĩa

  24

   

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với UBND xã Quỳnh ngọc - h.Quỳnh Lưu

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  UBND xã Quỳnh Ngọc

  25

   

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  26

   

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  27

   

  Thứ 2

  Đi kiểm tra dự án Bản Mồng

  BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H.Quỳ Châu

  Làm việc với tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  28

   

  Thứ 3

  Làm việc với UBND xã Nghi Thu - TX.Cửa Lò

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  UBND xã Nghi Thu

  Họp BQLDA Cạnh tranh chăn nuôi ATTP

  DA Cạnh tranh chăn nuôi và ATTP

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  29

  Thứ 4

  Họp Hội đồng thẩm định số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC của các Sở, ban, ngành, đơn vị

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra thực hiện IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các cảng cá

  30

  Thứ 5

  Họp giao ban tháng 8/2018

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  HTT2 – VP Sở

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

   

  31

  Thứ 6

  Kiểm tra thực hiện IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các cảng cá

   

  Tải file tại đây

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc