Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình lịch công tác tháng 06/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  11/06/2018 17:34
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Chỉ đạo các địa phương thu hoạch gọn lúa Xuân, triển triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2018 đảm bảo lịch thời vụ, đặc biệt là cây lúa vùng Hè thu chạy lụt; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen trên cây lúa; phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

  - Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cháy rừng;Tăng cường công táckiểm tra, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả việc phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, săn bẫy động vật rừng.

  - Tiếp tục  kiểm tra, chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản, kiểm tra theo dõi vùng nuôi, phòng trừ dịch bệnh; Thực hiện IUU.

  - Tổ chức kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật tư phân bón; thanh tra, kiểm tra chất lượng thức ăn gia súc, thuốc thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án chống hạn vụ Hè thu - Mùa 2018;  kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản.

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký về đích năm 2018.

   

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 6

  Sáng:Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đi kiểm tra chỉ đạo sản xuất vụ xuân và Hè thu – mùa năm 2018

  Phòng QLKT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Sáng:Họp tình hình thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy Sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:Đi Hà Nội

  TP Hà Nội

  2

  Thứ 7

  Hội nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TP Hà Nội

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  3

  CN

  Kiểm tra công trình công ty Thủy lợi Phủ Quỳ

  Phòng QLXDCT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Nghĩa Đàn

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  4

  Thứ 2

  Kiểm tra tình hình xây dựng Nông thôn mới

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Chiều:Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  HTT2 –VP Sở

  5

  Thứ 3

  Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Tân Kỳ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Tân Kỳ

  Đi cơ sở kiểm tra các vùng nuôi, giống nuôi trồng thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TX.Hoàng Mai

  6

  Thứ 4

  Kiểm tra sắp xếp đổi mới các ông ty nông, lâm nghiệp

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  PCT UBND tỉnh Nghe và cho ý kiến Dự thảo NQ HĐND tỉnh về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế NQ số 344/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh)

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi cơ sở kiểm tra các vùng nuôi, giống nuôi trồng thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu

  Làm việc với Đoàn thanh tra Dự án Lipsap

  DA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  7

  Thứ 5

  Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

  Phòng TCCB, Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  HTT2 – VP Sở

  Đi cơ sở kiểm tra các vùng nuôi, giống nuôi trồng thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Diễn Châu

  PCT UBND tỉnh Nghe và cho ý kiến Dự thảo QĐ ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh NA

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  8

  Thứ 6

  Kiểm tra sản xuất Hè Thu - Mùa

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  9

  Thứ 7

  Dự lễ đón nhận NTM xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  TX. Hoàng Mai

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  10

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  11

  Thứ 2

  Sáng:PCT UBND tỉnh nghe Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Làm việc với Tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:Họp nghe phương án cấp bách chống chặt phá rừng vùng trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  12

  Thứ 3

  Họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng

  Quỹ Bảo vệ & PT Rừng

  Nguyễn Tiến Lâm

  Có giấy mời riêng

  Đi cơ sở kiểm tra thực hiện IUU tại các xã các cảng cá

  (từ ngày 12-14/6)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  13

  Thứ 4

  Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề

  Phòng KHTC

  Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  14

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề (tiếp)

  Phòng KHTC

  Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra sản xuất Hè thu - Mùa

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  15

  Thứ 6

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Trụ Sở tiếp dân UBND tỉnh

  16

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  17

   

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  18

   

  Thứ 2

  Sáng:PCT UBND tỉnh nghe Đề án giao rừng Nghệ An giai đoạn 2018-2022

  Chi cục Kiểm Lâm

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  19

   

  Thứ 3

  Dự Hội thảo định hướng phát triển kinh tế xã hội Miền tây

  Phòng KHTC

  Phòng QLKT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Con Cuông

   Làm việc với các tập đoàn sản xuất giống về triển khai đầu tư trại giống trên địa bàn

  (từ ngày 19-21/6)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  20

   

  Thứ 4

  PCT UBND tỉnh nghe Đề án giao rừng, cho thuê rừng Nghệ an giai đoạn 2018-2022

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  PCT UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và làng nghề

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

   Nghe Đề án phát triển cây Bơ trên địa bàn tỉnh

  Phòng KHTC, Đoàn QH NN&TL

  HTT2 – VP Sở

  21

   

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

   

   

  Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2018 -2021 và những năm tiếp theo

  Phòng TCCB

  22

   

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Dự Hội thảo liên kết vùng trong hoạt động khoa học công nghệ - thực trạng và giải pháp

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  KS MT Sông lam

  23

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  24

   

   CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  25

   

  Thứ 2

  PCT UBND tỉnh đi kiểm tra dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (JICA)

  Phòng QLXDCT, BQL DA JICA

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Sáng: Hội nghị kết nối cung cấp sản phẩm nông nghiệp Nghệ An

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  KS. Hữu Nghị

  Chiều: Họp Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

  HTT3 – VP Sở

  26

   

  Thứ 3

  Sáng: PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến Đề án phát triển cây bơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi cơ sở: Làm việc với các xã có vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  (từ ngày 26-28/6)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện ven biển

  Chiều:Bí thư Tỉnh ủy làm việc với một số Sở, ngành về tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2018

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  27

   

  Thứ 4

  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  PCT UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H.Quỳ Hợp

  H. Quỳ Châu

  Họp BQL Dự án Lipsap

  DA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 –VP Sở

  28

   

  Thứ 5

  Họp BTV Tỉnh ủy (tiếp)

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Họp BQL Dự án Hợp tác Kỹ thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 –VP Sở

  29

  Thứ 6

  Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 –VP Sở

  30

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc