Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng bộ Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.
  12/01/2017 08:48
 • Chiều ngày 9/1/2017 Đảng bộ Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.
 • Đến dự chỉ đạo có đồng chí Đồng Chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Đảng ủy Cơ quan Sở có đồng chí Trần Hữu Tiến, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Sở, Phó Giám đốc Sở và hơn 100 đảng viên, cán bộ.

   

  Tại Hội nghị Đồng Chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá trong nội bộ”, với những nội dung chính: nguyên nhân Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những nội dung cơ bản của nghị quyết; dự báo một số khó khăn trong thực hiện nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết.

   

  Quán triệt toàn thể hội nghị Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

   

  Kết thúc Hội nghị, đồng chí: Trần Hữu Tiến – Bí thư Đảng ủy Cơ quan Sở, Phó Giám đốc Sở đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đảng viên trong việc tham gia học nghị quyết . Đồng thời, giao cấp ủy các chi bộ có trách nhiệm trên cơ sở các kế hoạch, chương trình của Đảng ủy cấp trên, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Nghị quyết phù hợp với thực tiễn tại chi bộ mình.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc