Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị công tác quản lý tài chính – Kế toán ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2016
  17/08/2016 16:37
 • Trong các ngày 28, 29, 30/7/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị công tác quản lý tài chính - kế toán và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính ngành Nông nghiệp và PTNT.
 • Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện Sở Tài chính, đại diện các phòng Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT cùng gần 130 đại biểu là Thủ trưởng, kế toán các đơn vị, ban quản lý dự án trực thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT.

   

  Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá công tác quyết toán tài chính năm 2015; Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác quản lý tài chính kế toán 2016, 2017; Một số vấn đề liên quan đến quản lý biên chế và quỹ lương đối với các đơn vị được giao quyền tự chủ về biên chế và tài chính năm 2016 và kế hoạch 2017; Một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Kế hoạch ngân sách 2017, hướng dẫn biểu mẫu xây dựng Kế hoạch ngân sách; Hướng dẫn một số điểm của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; Các chế độ chính sách mới về kế hoạch tài chính.

   

   

  Phần thảo luận của Hội nghị, đại diện các phòng ban chuyên môn của Sở đã giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của đại biểu các đơn vị trong công tác quản lý tài chính, qua đó góp phần bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

   

  Thông qua Hội nghị đã đánh giá được tình hình công tác quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị năm 2015, chỉ ra được những tồn tại cần khắc phục trong năm 2016 và xây dựng Kế hoạch ngân sách năm 2017. Các đại biểu được gặp gỡ, trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong thực tế, giúp cho công tác quản lý tài chính tại đơn vị ngày càng đạt hiệu quả cao hơn./.

   

  Phạm Minh Thư - Phòng KHTC

Tin tức khác

 

Nghe nhạc