Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Ứng dụng mới trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
  16/05/2016 09:01
 • Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là một trong những nhiệm vụ và nội dung quản lý nhà nước được quy định tại Luật bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị số 32/2000/CT/BNN-KL ngày 27/3/2000 giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong toàn quốc.
 • Việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được ứng dụng công nghệ như: Phần mềm cơ sở dữ liệu (DBR), phần mềm thống kê rừng (TKR), phần mềm xử lý bản đồ (MapInfo, Microstation), phần mềm xử lý ảnh viễn thám (ERDAS)… Các phần mềm này được quản lý, sử dụng thống nhất trong toàn quốc, bảo đảm tính tích hợp dữ liệu từ địa phương tới Trung ương. Mặc dù ứng dụng góp phần lớn trong công tác quản lý song nó còn có nhiều hạn chế như:các lớp thông tin thu thập rời rạc, dữ liệu thu thập không thống nhất trên các phần mềm khác nhau ...

   

  Để góp phần khắc phục những hạn chế đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đã triển khai Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam Giai đoạn II (FORMIS II). Mục tiêu của Dự án là xây dựng một hệ thống quản lý thông tin tích hợp hoàn thiện (MIS) phục vụ công tác quản lý tài nguyên Lâm nghiệp cũng như góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của Việt Nam. Một trong các ứng dụng sẽ được Dự án đưa vào sử dụng đó là “Ứng dụng theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp”. Năm 2014, năm 2015 Tổng cục Lâm nghiệp (Dự án Formis II) đã tổ chức đào tạo về QGIS và kỹ năng đào tạo cho các thành viên tổ Thông tin Lâm nghiệp các tỉnh đã được thành lập theo Văn bản số 1035/TCLN-VP ngày 10/7/2010 trong đó có tỉnh Nghệ An, để tiếp nhận, quản lý, vận hành các ứng dụng mới quản lý Lâm nghiệp.

   

   

  (Học viên tham gia khóa đào tạo TOT của Tổng cục Lâm nghiệp năm 2015)

   

  Theo lộ trình, phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp được Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng để theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp trên phạm vị cả nước và sẽ thay thế ứng dụng theo dõi diễn biến rừng của Cục Kiểm lâm hiện nay. Phần mềm có nhiều ưu điểm như: tích hợp tự động chuyển hệ tọa độ từ các hệ quy chiếu khác nhau sang hệ tọa độ quốc gia VN-2000; có khả năng ứng dụng các nguồn ảnh vệ tinh miễn phí để theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; tích hợp các bản đồ chuyên đề đơn giản; thực hiện thống kê, truy vấn cơ sở dữ liệu nhanh, chính xác; có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Ngoài ra việc ứng dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp mới này giúp ngành lâm nghiệp có đủ cơ sở dữ liệu để lập kế hoạch xây dựng, bảo vệ và phát triển rừng theo từng năm cũng như chiến lược trung, dài hạn; nâng cao được năng lực, trình độ của lực lượng kiểm lâm trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng…

   

  Hiện nay, Đắk lắk là tỉnh đầu tiên trong cả nước sử dụng thí điểm phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp. Theo dự kiến kế hoạch của Tổng cục Lâm nghiệp (Dự án Formis 2) trong năm 2016, sau khi kết quả kiểm kê rừng Nghệ An hoàn thành sẽ tiến hành áp dụng và vận hành phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp với hy vọng sẽ góp phần quan trọng trong công tác quản lý giúp UBND các cấp phát huy và thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Nghị định 23/2006/NĐ-CP có hiệu quả hơn./.

   

  Nguồn tin: Đào Anh - Chi cục Kiểm Lâm

 

Nghe nhạc