Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cơ cấu giống và thời vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2012
  09/12/2011 08:56
 • Kế hoạch cả năm toàn tỉnh phấn đấu sản xuất 900 ngàn tấn thóc, trong đó vụ Xuân phải đạt 540-550 ngàn tấn. Vì vậy sản xuất lúa vụ Xuân chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong kế hoạch sản xuất lương thực cả năm.
 •  

            Năm nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đề án sản xuất vụ Xuân năm 2012 từ đầu tháng 11 năm 2011, tiếp đó các huyện, thành, thị đến nay đã triển khai đề án sản xuất vụ Xuân 2012 xuống cơ sở và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chỉ đạo sản xuất, giành thắng lợi cho một vụ sản xuất mới.

   

            Để đảm bảo cho sản xuất thắng lợi cho sản xuất lúa, đề án sản xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như của các huyện, thành, thị đã đề cập đầy đủ các giải pháp kỹ thuật chủ yếu, trong đó hai giải pháp phải chú ý trước tiên là cơ cấu giống và thời vụ gieo cấy.

   

            Về cơ cấu giống: Định hướng chính vẫn là mở rộng diện tích các giống lúa có năng suất cao để đảm bảo sản lượng kế hoạch. Đó là xác định vị trí các giống chủ lực như: lúa lai Khải phong số 1, Nhị ưu 986 và vài giống lúa khác vừa có kết quả sản xuất thử tốt trong vụ Xuân vừa qua như GS9, Nhị ưu 69, Đắc ưu 11. Đồng thời phát triển nhanh các giống vừa có năng suất và chất lượng gạo khá như các giống lúa lai BTE-1, Syn 6, Nghi hương 2308, PHB71, Bio 404 và các giống lúa thuần AC5, BC15, TL6 (ở quy mô sản xuất thử) và nếp dòng 97.

   

            Mấy năm gần đây, công tác khảo nghiệm, sản xuất thử đã thu được nhiều kết quả, bổ sung được nhiều giống tốt vào cơ cấu giống trên địa bàn tỉnh ta, các địa phương có thể lựa chọn để sử dụng nhưng phải tuân thủ cơ cấu giống mà Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các huyện, thành, thị đã thống nhất đưa vào trong đề án sản xuất vụ Xuân 2012. Việc bố trí cơ cấu giống ở địa phương cần phải chọn lựa thật kỹ, tránh tình trạng sử dụng nhiều giống trên một cánh đồng dẫn đến việc khó khăn cho công tác quản lý sâu bệnh, dịch hại.

   

            Gần đây có một số thông tin giới thiệu về giống lúa mới (kể cả thông tin đăng báo) như Nghi hương 2309, Hương ưu 98, Đắc ưu 600, Thái xuyên 111, TX 28, X33 là những giống đang khảo nghiệm hoặc đã có kết quả khảo nghiệm nhưng chưa có mô hình được công nhận ở tỉnh ta và chưa đưa vào cơ cấu giống trong Đề án sản xuất vụ Xuân 2012, vì vậy các địa phương muốn đưa vào thì phải ký hợp đồng chuyển giao với đơn vị cung ứng giống.

   

            Về thời vụ:Căn cứ quan trọng nhất để bố trí thời vụ gieo cấy lúa trong vụ Xuân là đảm bảo cho lúa trỗ an toàn. Qua tổng kết nhiều năm, thời vụ cho lúa Xuân trỗ an toàn ở tỉnh ta là từ 30/4-5/5. Các giống lúa được gieo cấy trọng vụ Xuân chia làm 3 nhóm theo thời gian sinh trưởng và theo đó cần bố trí thời vụ ra mạ cho các nhóm giống như sau:

   

           - Nhóm có thời gian sinh trưởng trên dưới 140 ngày như lúa lai BTE-1, lúa thuần AC5 và BC15 ra mạ từ 05-10/1.

   

          - Nhóm có thời gian sinh trưởng trên dưới 130 ngày như lúa Khải phong số 1, Nhị ưu 986, … ra mạ từ 15-20/1

   

         - Nhóm có thời gian sinh trưởng trên dưới 120 ngày như Khải phng 7, Vật tư NA2, … ra mạ từ 25-30/1.

   

          Tuy nhiên, khung thời vụ là quy định cho từng nhóm nhưng trong một nhóm, các giống có thể có thời gian sinh trưởng lệch nhau 5-10 ngày, vì vậy cần xem xét thời gian sinh trưởng cụ thể của từng giống để chọn thời điểm ra giống cho phù hợp. Trong cùng một nhóm, giống có thời gian sinh trưởng dài hơn ra mạ vào đầu khung thời vụ, giống có thời gian sinh trưởng ngắn hơn ra chậm về sau. Điều đặc biệt lưu ý là thời gian tập trung ra mạ xuân nằm vào giữa hai tiết Tiểu hàn và Đại hàn là thời gian rất dễ gặp rét đậm, rét hại vì vậy phải theo dõi, xem xét kỹ xu hướng diễn biến thời tiết để ngâm ủ và gieo mạ làm sao tránh được rét đậm, rét hại. Không vội vã và phụ thuộc một cách cứng nhắc vào lịch để làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của mạ hoặc có thể làm mất giống.

   

         Đảm bảo cơ cấu giống tiến bộ, thực hiện nghiêm lịch thời vụ là hai vấn đề mấu chốt của việc thâm canh lúa xuân. Điều này đã được đúc kết rút kinh nghiệm từ thắng lợi của những vụ Xuân vừa qua. Khi cả hai yêu cầu này được thực hiện tốt sẽ tạo cơ sở thuận lợi cho các khâu chăm sóc về sau, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu thâm canh tăng năng suất lúa./.

   

  Nguồn: Từ Kim - TP Trồng Trọt

   

 

Nghe nhạc