Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Công văn số: 19/KTBVNL-TB , ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản V/v tàu cá được hỗ trợ máy thông tin liên lạc không thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin liên lạc
    17/03/2016 16:11
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Khai thác và BVNL TS

Tin tức khác

 

Nghe nhạc