Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
  30/11/2015 16:55
 • Chiều ngày 26 /11/2015, Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
 •  

  Thành phần gồm có: Đồng chí Trần Hữu Tiến- Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc sở, chủ trì hội nghị; các đồng Lãnh đạo sở, các Bí thư, Phó bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng biên của 10 chi bộ ở các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

   

  Tham gia hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Thành, Phó bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT dự và chỉ đạo hội nghị.

   

   

  Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thông qua 3 báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng ủy năm 2015 và Báo cáo kết quả xếp loại các Chi bộ và đảng viên năm 2015. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết, đồng thời trên cơ sở khái quán đánh giá của đồng chí Trần Hữu Tiến, bí thư Đảng ủy, cơ bản các cán bộ đảng viên nhất trí kết quả đạt được của Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT trong năm 2015. 

   

   

  Năm 2015, luôn được sự quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối CCQ tỉnh, sự  phối hợp với chuyên môn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng trên cả ba mặt: Tư tưởng, chính trị và tổ chức, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tạo nên chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt năm 2015, là năm đón nhiều sự kiện quan trọng, toàn Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

   

  Qua các ý kiến tham luận của các đảng viên, Bí thư các chi bộ và qua báo cáo đánh giá một năm về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị và xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở đã nhấn mạnh toàn diện những mặt được, những tồn tại, nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2016.

   

  Tại hội nghị đồng chí Trịnh Văn Thành, Phó bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát biểu và đánh giá cao những thành tích đạt được của Đảng bộ cơ quan Sở trong năm 2015, đồng thời nêu rõ một số quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2015 và năm 2016, đặc biệt tập trung một số nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trong công tác xây dựng đảng, yêu cầu các cấp ủy, Chi bộ các phòng ban phải thường xuyên chăm lo, củng cố vai trò của tổ chức Đảng và về tư tưởng chính trị của từng đảng viên trong tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó dự báo, sự mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa các quốc gia, các giai cấp, các dân tộc.

   

  Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Hữu Tiến, Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2015, đồng thời quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2016, cụ thể: Một là, xác đinh vai trò lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Sở và công tác xây dựng Đảng luôn luôn có ý nghĩa rất quan trọng đối với Sở Nông nghiệp và PTNT. Là nhiệm vụ lớn không chỉ đối với Đảng bộ mà là đối với 10 chi bộ và từng đồng chí đảng viên trong tình hình mới; Hai là, sau khi đánh giá, phân tích được khách quan, đúng thực tiễn về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo thì yêu cầu các Chi bộ phải có giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn ngay từ đầu năm 2016, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trong công tác xây dựng đảng theo Chỉ thị 10-CT/TW của BBT TW Đảng (khoá X) về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, phải coi trọng công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Ba là, các chi bộ trên cơ sở các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã ban hành, vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí trong cấp ủy phải quán triệt đến tận từng đảng viên trong chi bộ mình, đặc biệt là Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính....

   

  Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT vinh dự được Đảng trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí: Đồng chí Phú Văn Lĩnh-Chánh văn phòng sở và đồng chí Lê Thạc Sâm- chi bộ dự án Bản Mồng.

   

   

                                                     Tác giả bài viết: Lâm Duy Thưởng - Phó chánh Văn phòng sở

Tin tức khác

Nghe nhạc