Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc tầm xa sóng HF trên tần số 7909kHz và 8024 kHz
  18/08/2015 10:28
 • Nhằm đáp ứng các yêu cầu thông tin liên lạc trong công tác phòng chống lụt bão và TKCN; xác định vị trí tàu cá trên biển theo Quyết định số: 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và Nghị định số: 67/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.
 • Để thu nhận tín hiệu vị trí của tàu cá, đảm bảo tuân thủ các quy hoạch tần số vô tuyến điện hiện hành. Vừa qua Cục Tần số vô tuyến điện đã đồng ý và cấp Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho Trạm bờ - chi cục Khai thác và BVNLTS Nghệ An, theo đó Cục tần số đã ấn định cho Trạm bờ 06 kênh tần số cụ thể:

   

  03 Kênh Tần số dùng để đàm thoại, gồm: 01 tần số chính: 7909kHz; 02 tần số dự phòng: 4453kHz và 13425kHz.

   

  03 Kênh tần số dùng để nhận tin nhắn xác định vị trí tàu cá trên biển gồm: 01 tần số chính: 8024 kHz; 02 tần số dự phòng: 5310 kHz và 14401kHz.

   

   

   

  Tuy nhiên các tần số được Cục Tần số cấp ở trên là các Tần số dùng chung cho các Đài bờ,… nên việc thu nhận tín hiệu còn bị chèn sóng, nhiễu sóng và không ổn định. Vì vậy, hiện nay Trạm bờ đang tiến hành sử dụng thử nghiệm tần số đã được cấp trên hai kênh chính, đàm thoại 7909kHz, nhắn tin 8024kHz để lựa chọn đưa vào sử dụng chính thức lâu dài phục vụ liên lạc với các đài tàu.

   

  Trường hợp không đàm thoại, nhắn tin được theo tần số thử nghiêm trên các đài tàu chuyển qua tần số đã sử dụng trước đây là 8058kHz để đàm thoại và 7033kHz để nhắn tin với Trạm bờ.

   

                Nguồn: Trạm bờ - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An

 

Nghe nhạc