Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình phát sinh gây hại của bệnh chồi cỏ trên mía đến ngày 20/10/2011
  24/10/2011 15:32
 • Theo kết quả điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật cho thấy: Hiện nay bệnh đã phát sinh gây hại trên tất cả các vùng nguyên liệu mía thuộc các công ty mía đường như: Tate&life (thuộc các huyện Quỳ Hơp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳnh Lưu), Sông Con (huyện Tân kỳ) Sông Lam (huyện Anh Sơn). Tính đến ngày 20/10/2011 toàn tỉnh có 5.400 ha nhiễm bệnh trong đó diện tích nhiễm trung bình đến nặng là 1.919 ha.
 •     Theo kết quả điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật cho thấy: Hiện nay bệnh đã phát sinh gây hại trên tất cả các vùng nguyên liệu mía thuộc các công ty mía đường như: Tate&life (thuộc các huyện Quỳ Hơp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳnh Lưu), Sông Con (huyện Tân kỳ) Sông Lam (huyện Anh Sơn). Tính đến ngày 20/10/2011 toàn tỉnh có 5.400 ha nhiễm bệnh trong đó diện tích nhiễm trung bình đến nặng là 1.919 ha. Các huyện có diện tích nhiễm bệnh lớn như Quỳ hợp (2.785 ha), Nghĩa Đàn (1.050 ha), Tân Kỳ (1.437 ha). Đặc biệt trong năm 2011 bệnh đã lây lan sang vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần mía đường Sông Lam (tại xã Thành Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An).

   

   

       Dự báo thời gian tới:  Bệnh đang có xu hướng phát sinh, lây lan và gây hại nặng, đặc biệt trên diện tích mía đã nhiễm bệnh chưa xử lý tiêu hủy, mía lưu gốc lâu năm. Ngoài ra bệnh cũng có thể lây lan ra diện rộng trên vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần mía đường Sông Lam nếu không có biện pháp quản lý phù hợp.

       Để phòng trừ bệnh Sở NN&PTNT đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, các công ty mía đường, Chi cục BVTV tổ chức điều tra rà soát lại toàn bộ diện tích nhiễm để xây dựng phương án xử lý sau thu hoạch mía theo các biện pháp đã được Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành. Đề nghị các địa phương, các cấp, ngành chú ý thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của ngành nông nghiệp./.

   

  Nguồn:Trịnh Thạch Lam – Chi cục BVTV

   

 

Nghe nhạc