Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • CÔNG ĐIỆN Số 09/CĐ-VP BCH PCLB&TKCN tỉnh hồi 16 giờ, ngày 05/12 /2014 VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH
  06/12/2014 17:19
 • CÔNG ĐIỆN Số 09/CĐ-VP BCH PCLB&TKCN tỉnh hồi 16 giờ, ngày 05/12 /2014 VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH
 •  

  ĐIỆN: 

   

  - Chủ tịch, Trưởng ban chỉ huy PCLB và TKCN các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà và thị xã Hoàng Mai;  

    - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;

   - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

  - Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

   

  Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, một siêu bão có tên quốc tế là HAGUPIT đang hoạt động trên vùng biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17.

   

  Để chủ động đối phó với bão, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy  PCLB và TKCN tỉnh đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN các huyện, thành, thị; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh; Ban chỉ huy PCLB và TKCN các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

   

  1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trị, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; đối với các phương tiện, tàu thuyền đang neo đậu tại bến cần kiểm soát chặt chẽ và điều chỉnh kế hoạch ra khơi để đảm bảo an toàn, hiệu quả khai thác.

   

  2. Rà soát phương án chuẩn bị ứng phó với bão mạnh, siêu bão; có kế hoạch sơ tán dân vùng ven biển khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ và báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ hủy huy PCLB – TKCN tỉnh trước ngày 8/12/2014 để tổng hợp (Bản thống kê sơ tán dân tại phục lục kèm theo).

   

  3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiên cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

   

  4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

   

   

    Nơi nhận:

  - Như trên;

  - VP BCĐ PCLB TW (b/c);

  - UBND tỉnh (b/c);

  - Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

  - Đ/c Đinh Viết Hồng - P.CT UBND tỉnh (b/c);

  - Các phó BCH PCLB & TKCN tỉnh;

  - Đài PT-TH (để phát tin);

  - Lưu VT.

  KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   

   

  Đã ký

   

   Lê Đình Long

   

  Tải file biểu mẫu di dân

   

  Nguồn tin: Chi cục Đê điều và PCLB

Tin tức khác

 

Nghe nhạc