Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình cấp phép Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt - Trung 2011-2012
  17/10/2011 14:12
 • Thực hiện việc cấp Giấy phép trong vùng đánh cá chung Vịnh bắc bộ năm 2011 và 2012, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đã tham mưu Cục khai thác cấp 114 giấy phép cho 114 phương tiện vào khai thác trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc, theo Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc.
 •  

       Thực hiện việc cấp Giấy phép trong vùng đánh cá chung Vịnh bắc bộ năm 2011 và 2012, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đã tham mưu Cục khai thác cấp 114 giấy phép cho 114 phương tiện vào khai thác trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc, theo Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc.

   

       Vùng đánh bắt chung đã được Việt Nam và Trung Quốc ký kết thỏa thuận từ năm 2000 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2004, bao gồm một số vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ. Các tàu thuyền đánh bắt cá khi hoạt động trong Vùng đánh bắt chung phải có giấy phép của cơ quan thủy sản Việt Nam và Trung Quốc cấp phát.

   

       Theo quy định thực hiện, năm 2004 Nghệ An đã thực hiện việc cấp Giấy phép khai thác vào Vùng đánh cá chung chỉ có 7 phương tiện. Nhưng đến nay đã có 114 phương tiện được cấp phép. Hiệp định quy định mỗi năm mỗi bên được cấp 1.543 tàu, tỷ lệ lưới kéo không quá 40%, công suất tàu từ  60CV đến 400CV, công suất bình quân 173CV. Hiệp định là một sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai nước VN – TQ, tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn, quản lý, khai thác bền vững nguồn thuỷ sản và giữ an ninh trật tự trong vùng đánh cá chung. Hơn thế nữa còn giúp bà con ngư dân vào Vùng đánh bắt dễ dàng.

   

  Nguồn: Chi cục Khai thác và BVNLTS

 

Nghe nhạc