Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thành tích đạt được của Sở Nông nghiệp và PTNT
  27/09/2011 10:56
 • Trải qua 65 năm hình thành và phát triển (1945 – 2010) với những tên gọi khác nhau ở từng thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của đảng, Nhà nước, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đấu tranh với đói nghèo, thiên tai, địch hoạ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà.
 •  

  I. Tóm tắt thành tích từ khi thành lập đến nay:

   

        Thành tựu nổi bật mà ngành Nông nghiệp Nghệ An giành được là đã và đang hình thành một nền nông nghiệp đa dạng, cân đối và phát triển tương đối bền vững. Từ một địa phương liên tục thiếu lương thực, Nhà nước luôn phải cứu trợ nay đạt và vượt trên 1 triệu tấn và luôn đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Ngoài ra còn có sản phẩm lương thực chế biến hàng hoá đã góp phần tạo kim ngạch xuất khẩu 85 triệu USD/ năm. Tạo các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho công nghiệp chế biến, bao gồm: trên 8.000 ha chè, mỗi năm chế biến xuất khẩu trên 10 ngàn tấn chè xuất khẩu; 27-30 ngàn ha mía đảm bảo nguyên liệu cho 3 nhà máy chế biến đường công suất 12 ngàn tấn mía/ngày; 120 ngàn ha rừng tập trung đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế biến dăm giấy, ván MDF, tinh bột giấy hoạt động hiệu quả; trên 10 ngàn bò sữa; 22,500 ha nuôi trồng thuỷ sản; 4.482 tàu thuyền đánh bắt cá, trong đó 900 tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng đánh bắt nuôi trồng đạt 96 ngàn tấn/năm.

   

         Nghệ An còn là một trong những tỉnh đưa nhanh cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. Chỉ tính thông qua chính sách của tỉnh đã có 4.200 máy kéo đa chức năng và hàng trăm máy đốn hái chè được đưa vào sản xuất trên đồng ruộng; tỷ lệ làm đất bằng cơ giới đạt xấp xỉ 90%.

   

         Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được cải thiện, tăng cường. Nhiều công trình thuỷ lợi (hồ đập, kênh nương) được đầu tư xây dựng nâng cấp và hiện đại hoá. Toàn tỉnh có 4.507 km kênh mương được kiên cố hoá. Vệ sinh môi trường nông thôn được quan tâm. Rừng được khoanh nuôi bảo vệ đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 53% vào năm 2010. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân vùng nông thôn được cải thiện, thu nhập của nông dân ngày càng tăng. Giá trị sản xuất đạt bình quân 45 triệu đồng/ha. Tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm 69%; 85% số dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 460 xã thuộc địa bàn 20/20 huyện, có điện lưới quốc gia; xây dựng 1.245 km đường nhựa, 1.580 km đường bê tông.

   

        Trong 65 năm xây dựng và phát triển, ngành còn góp phần đào tạo, rèn luyện, bổ sung đội ngũ cán bộ, nay đã có nhiều đồng chí là cán bộ của ngành nông nghiệp đã trưởng thành cán bộ chủ chốt của tỉnh, của Trung ương.

   

      Việc sắp xếp tổ chức hình thành củng cố các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp được chú trọng nên đã làm tròn chức năng quản lý Nhà nước, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cung ứng dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của nông dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.

   

        Đến nay, Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An có thể tự hào khẳng định đã và đang làm tốt vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà.

   

        Với những thành tích đã đạt được, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An nhiều năm liền được công nhận là Đơn vị xuất sắc, được tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua, Huân chương Lao động Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân Chương Lao động Hạng Nhất, Huân Chương Độc lập Hạng Ba.

   

  II. Thành tích trong 5 năm 2006 – 2009:

   

       Từ năm 2006 sản xuất Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện:

   

        - Kinh tế nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong nông nghiệp thuần, tỷ trọng trồng trọt giảm, tỷ trọng chăn nuôi tăng khá.

   

         - Việc xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, các văn bản pháp quy đạt được nhiều tiến bộ.

   

         - Việc thu hút, xúc tiến đầu tư vào nông, lâm nghiệp có nhiều khởi sắc.

   

       - Các Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia như: Chương trình 135 giai đoạn II, 5 triệu ha rừng, Nước sạch&VSMTNT, giảm nghèo… tiếp tục được tăng cường đầu tư, Sở đã tăng cường chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt.

   

         - Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các chính sách trong ngành Nông nghiệp và PTNT có nhiều tiến bộ. Đã có nhiều biện pháp tích cực để triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.

   

        - Công tác chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả tốt.

   

  III. Thành tích nổi bật năm 2010:

   

           1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2010

   

            - Quán triệt Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 20/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Kết luận số 83/KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 20/5/2004 của Bộ Chính Trị; Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; và các văn bản chỉ đạo công tác thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Liên đoàn Lao động, UBND tỉnh Nghệ An.

   

            2. Các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng:

   

             - Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

   

             - Các phong trào thi đua trong lao động sản xuất

   

              a) Phong trào Lao động sáng tạo.

   

              b) Phong trào thi đua “Vì một nền Nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo an toàn Vệ sinh thực phẩm”.

   

              c) Phong trào thi đua phục vụ Nông nghiệp.

   

              d) Phong trào xanh sạch đẹp, phòng chống cháy nổ, đảm bảo  an toàn, vệ sinh lao động.

   

              e)  Phong trào xây dựng đơn vị văn hoá.

   

             - Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề:

   

             + Phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi từ ngày 16/10–30/11 hàng năm.

   

             + Phong trào tham gia phòng chống bão lụt, cứu người và tài sản của nhân dân, của nhà nước.

   

              Ngoài các phong trào thi đua trên, Ngành cũng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phong trào xây dựng các quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học, quỹ xóa nhà tranh tre tạm bợ và các hoạt động từ thiện khác. Phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ trong toàn Ngành sôi nổi, rộng khắp. Ngành đã tổ chức tham gia đại hội TDTT do LĐLĐ tổ chức đạt 2 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba.

   

   3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

   

            *  Tốc độ tăng trưởng đạt khá, cơ cấu kinh tế nội ngành được chuyển dịch theo hướng tích cực.

   

             - Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành cả năm ước đạt 3,13%/KH 3,5-4,0%.

   

             - Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển dịch đúng hướng:Nông nghiệp: 85,17%, Lâm nghiệp: 6,31%, Thủy sản: 8,52%.

   

             *  Sản xuất nông nghiệp

             - Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt: 246.301/KH240.000 ha, bằng 101,77% kế hoạch, tăng 3,38% so với năm 2009.

   

             - Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 1.075.033/MTĐH 1.000.000 tấn, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

   

             - Tổng đàn trâu: 312.000/KH310.000 con; Tổng đàn bò: 420.400/ KH430.000 con; Tổng đàn lợn: 1.288.000/KH1.288.000

   

             - Tổng đàn gia cầm: 15.000.000/KH15.000.000 con

   

             - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm 2010 ước đạt: 166.200/KH166.200 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,27% so với cùng kỳ năm 2009.

   

              Chăn nuôi Bò sữa phát triển nhanh. Đến hết năm 2010 đàn bò, bê sữa cả tỉnh đạt trên 11.000 con, đã có sản phẩm sữa Nghệ An đạt tiêu chuẩn sạch đưa ra thị trường.

   

             * Sản xuất Lâm nghiệp:

               - Diện tích trồng rừng tập trung cả tỉnh đạt trên 15.000/KH11.560 ha, vượt 29,76% kế hoạch.

   

               - Tổng số cây trồng phân tán đạt 11,65/KH 4 triệu cây, đạt 291% kế hoạch, tăng 16,73% so với cùng kỳ năm 2009.

   

               - Diện tích rừng khoanh nuôi, bảo vệ thuộc các dự án 50.850 ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2009.

   

               - Diện tích bảo vệ rừng: 876.468/KH876.468 ha, đạt 100% kế hoạch. Diện tích chăm sóc rừng trồng 18.815/KH18.815 ha, đạt 100 % kế hoạch.   

   

          - Sản lượng gỗ khai thác đạt 257.000/KH257.000 m3

   

               - Trong năm 2010 đó phát hiện và bắt giữ:1.195 vụ vi phạm Lâm luật

   

               Thu nộp ngân sách Nhà nước:15.629,410 triệu đồng (tăng 2.025,818 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009). Rừng Nghệ An tiếp tục được phát triển, bảo vệ có hiệu quả, độ che phủ của rừng đạt 53%, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI.

   

             * Sản xuất Thủy sản:

              Năm 2010, giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 1.978 tỷ đồng, tăng 13,64% so với năm 2009. Giá trị chế biến xuất khẩu 17 triệu USD, tăng 6,30% so với cùng kỳ.

   

              - Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: 22.500/KH22.500 ha, tăng 2,38% so với năm 2009.

   

              - Tổng sản lượng thuỷ sản: 95.659/KH94.000 tấn, đạt 101,76% kế hoạch, tăng 3,88% so với năm 2009.

   

              - Kiểm tra, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 2.318 phương tiện;

   

              - Năng lực khai thác: Số tàu thuyền lắp máy: 4.470/KH4.500 chiếc.

   

            * Công tác Thuỷ lợi, quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão.

       

             Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu và chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thuỷ lợi phí (193 tỷ đồng) cho nông dân.   

   

             Năm 2010, Sở đã chủ động tham mưu, làm tốt công tác phòng chống bão lụt, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt lịch sử đầu tháng 10/2010 gây ra. Đồng thời, tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh, Trung ương hỗ trợ kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

   

             * Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 85%/KH85%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 16.

   

            * Sản xuất Muối. Diện tích sản xuất muối: 800 ha, năng suất bình quân đạt 113,0 tấn/ha, sản lượng muối cả năm ước đạt 90 ngàn tấn.

   

            * Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng số dự án toàn ngành năm 2010 là 49 dự án. Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngành năm 2010 là: 375,278 tỷ đồng.

   

            * Phát triển nông thôn:

   

            - Năm 2010 thành lập được 24/KH24HTX. Số lượng HTX NN hiện có 436 HTX.

   

            - Năm 2010 có 196/KH200 trang trại đạt tiêu chí được cấp giấp chứng nhận kinh tế trang trại. Đến nay, Nghệ An đã có 102 làng nghề được UBND tỉnh công nhận.

   

            * Thực hiện các chương trình mục tiêu, các dự án.

   

            - Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất (CT135).

   

         - Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình giảm nghèo.

   

            - Chương trình bố trí dân cư.

   

            * Công tác Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nghiên cứu khoa học và khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi.

   

            - Hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng 32 mô hình về: Chương trình cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả, xây dựng mô hình cánh đồng thu nhập cao, chương trình khuyến lâm, khuyến ngư...

   

            - Năm 2010, các hoạt động sự nghiệp khoa học nông nghiệp: Khảo nghiệm và sản xuất thử các giống lúa, ngô, lạc, cây lâm nghiệp, hội thảo đầu bờ, tiếp cận thông tin KHKT... đạt được nhiều kết quả.

   

            * Công tác chế biến, xuất khẩu:Tổng giá trị xuất khẩu cả năm 2010 đạt: 64,8/KH 64,8 triệu USD.

   

            * Nộp ngân sách nhà nước: Kế hoạch cả năm 2010, UBND tỉnh giao cho các đơn vị thuộc ngành quản lý nộp ngân sách 60,838 tỷ đồng, thực hiện cả năm 2010 đạt: 67,336/KH 60,838 tỷ đồng, đạt 110,68% kế hoạch giao.

   

            * Về công tác đổi mới doanh nghiệp:Đến nay, đã hoàn thành việc chuyển đổi các Công ty nông, lâm nghiệp, các Công ty, xí nghiệp thủy nông thành các Công ty TNHH một thành viên theo chủ trương của Chính phủ.

   

            * Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn: Kế hoạch năm 2010, ngành nông nghiệp và PTNT được hỗ trợ kinh phí theo chính sách của Trung ương và của tỉnh: 275.000 triệu đồng.

   

            * Thực hiện cải cách hành chính, tổ chức bộ máy: Sở và các đơn vị thuộc ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo các danh mục đã quy định tại đề án 30, giảm bớt các khâu trung gian trong quản lý, phân cấp, nâng cao nănglực và trách nhiệm cho cơ sở. Thực hiện tốt chế độ "Một cửa", đưa nhanh công nghệ thông tin vào quản lý… Thực hiện quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 2000 - 9001, sử dụng phần mềm M-office. 

   

            * Công tác thanh tra: Năm 2010, công tác thanh tra đã có sự đổi mới, đạt được nhiều kết quả, hoàn thành tốt kế hoạch được giao: Tổ chức tốt công tác tiếp dân; xử lý, giải quyết gọn các đơn thư tiếp nhận, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, hoàn thành sớm kế hoạch thanh tra, làm tốt công tác tiếp dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

   

            * Công tác quản lý chất lượng nông lâm, thuỷ sản: Sở đã chủ động, phối kết hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản, trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng...

   

            * Thực hiện Chương trình 21 - CTr/TU của BCH Tỉnh ủy:Đến nay, các chương trình, quy hoạch, đề án, dự án thuộc Chương trình 21-CTr/TU về Nông nghiệp và PTNT đã và đang được triển khai thực hiện có hiệu quả.

   

          V. Các hình thức khen thưởng đã được công nhận:

   

                - Từ năm 2000-2010 Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An được công nhận danh hiệu Đảng “Trong sạch vững mạnh”, về chuyên môn được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn Ngành được công nhận “Vững mạnh xuất sắc

   

                - Được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng: Huân chương Độc lập Hạng Ba (Quyết định số 654/2003/QĐ-CTN ngày 20/9/2003)

   

  - Được Chính Phủ nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam tặng:

   

  + Cờ thi đua Có nhiều thành tích xuất sắc và toàn diện trong phong trào thi đua Ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2001(Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 23/5/2002)

   

  + Cờ thi đua xuất sắc năm 2003i(Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 14/4/2004)

   

  - Được Uỷ ban quốc gia Cứu nạn tặng: Bằng khen về Diễn tập cứu nạn (QĐ số 277/2006/QĐ-UB ngày 04/7/2006)

   

  - Được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng:

   

                 +  Cờ “Có thành tích trong phong trào kiên cố hoá kênh mương 1999-2000” (Quyết định số 3448/QĐ-BNN-VP ngày 31/7/2001)

   

        + Cờ dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2004 (Quyết định số 540 QĐ/BNN-VP ngày 14/3/2005)

   

        + Cờ thi đua “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác và sản xuất kinh doanh dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2009 (Quyết định số 493/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/3/2010).

   

                  + Cờ thi đua “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác và sản xuất kinh doanh dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2010 (Quyết định 3454/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/12/2010)

   

      + Bằng khen về Hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2000 (Quyết định số 2432 /QĐ-BNN-VP ngày 05/6/2001).

   

               + Bằng khen về Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH Nông nghiệp &PTNT (Quyết định số 2124QĐ/BNN-VP ngày 10/8/2002)

   

               + Bằng khen Có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh muối niên vụ 2006-2007 (QĐ số 529/QĐ-UBND.TĐ ngày 20/2/2009)

   

  - Được UBND tỉnh Nghệ An tặng:

   

                + Cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 910/QĐ-TĐ ngày 16/3/2007)

   

                + Cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 529/QĐ-UBND-TĐ ngày 20/02/2009)

   

                + Năm 2002 được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen Về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch và công tác (Quyết định số 369QĐ/UBND-KT ngày 25/2/2003)

   

                + Bằng khen về Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2005 (QĐ số 529/QĐ-UBND-TĐ ngày 18/2/2006.

   

                + Bằng khen Có nhiều thành tích trong hoạt động báo chí, xuất bản năm 2008 góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (Quyết định số 578/QĐ-UBND.TĐ ngày 26/2/2009)

   

               Năm 2010, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh vùng duyên hải Bắc Trung Bộ và Khối các Ngành kinh tế tỉnh Nghệ An, được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng cờ thi đua xuất sắc; được Khối các Ngành kinh tế tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh trình Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

 

Nghe nhạc