Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Trung tâm NSH & VSMTNT tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức.
  27/01/2014 15:40
 • Sáng ngày 24/1/2014 Trung tâm NSH & VSMTNT đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức để đánh giá kết quả hoạt động năm 2013; xem xét phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và thực hiện các nội dung khác theo hướng dẫn tại các văn bản số 2659/HD-SNN-TCCB ngày 6/11/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013; văn bản số: 2860/HDLT/NN-CĐN ngày 27/11/2013 của Lãnh đạo Sở- Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn tổ chức hội nghị CNVCLĐ, Hôi nghị CBCC,VC năm 2014.
 • Tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT và toàn thể CBCCVC của Trung tâm NSH & VSMTNT.

   

  Tại Hội nghị đồng chí: Phan Bùi Mỹ đã đánh giá hoạt động năm 2013 và biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 như sau:

   

  Trong năm 2013 Trung tâm NSH & VSMTNT đã có một số kết quả đạt được:

   

  Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt HVS theo Quyết định 51/2008/QĐ-BNN tăng từ 66,5% lên 70% tăng 6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó sử dung nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT tăng 27% lên 31%  đạt mức tăng 4% chỉ tiêu kế hoạch năm.

   

  Tỷ lệ số chuồng trại chăn nuôi có xử lý chất thải hợp vệ sinh tăng từ 34% lên 36,5% đạt mức tăng 2,5% hoàn thành 96% kế hoạch năm.

   

  Số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu HVS theo TC08/BYT tăng 43,5% lên 45,5% tăng 2% chỉ tiêu kế hoạch năm.

   

  Tỷ lệ trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS tăng từ 85% lên 87,5% tăng 2,5% kế hoạch năm.

   

  Tỷ lệ trường học nông thôn có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS tăng từ 54,75% lên 57,5% đạt tăng 3,25% kế hoạch năm.

   

  Nhiệm vụ kế hoạch năm 2014:

   

  Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt HVS tăng từ 70%-72% vào cuối năm 2014, đạt mức tăng 4,5 %. Trong đó sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT tăng 31% lên 35%  đạt mức tăng 4% chỉ tiêu kế hoạch năm.

   

  Tỷ lệ số chuồng trại chăn nuôi có xử lý chất thải hợp vệ sinh tăng từ 36,5% lên 40% vào cuối năm 2014  đạt mức tăng 3,5%

   

  Số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu HVS theo TC08/BYT tăng 45,5% lên 50% vào cuối năm 2014 đạt mức tăng 4,5%.

   

  Tỷ lệ trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS tăng từ 87,5% lên 90,5% vào cuối năm 2014 đạt mức tăng 3,5% .

   

  Tỷ lệ trường học nông thôn có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS tăng từ 57,5% lên 60,5% vào cuối năm 2014 đạt tăng 3,5%.

   

  Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, đặc biệt là các công trình cấp nước tập trung, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ đưa vào khai thác sử dụng để tăng số người được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn chất lượng do nhà nước ban hành.

   

  Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường, khuyến khích người dân tự bỏ vốn nâng cấp cải tạo và xây dựng mới các công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình, tham gia góp phần xây dựng cấp nước tập trung. Phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS HCM đẩy mạnh phong trào ngày thứ 7 xanh, vệ sinh thôn xóm xanh - sạch - đẹp.

   

  Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp được sự nhất trí 100% những chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2014.

   

  Nguồn tin: TT NSH&VSMT NT

Tin tức khác

 

Nghe nhạc