Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị điển hình tiên tiến ngành NN&PTNT
  27/09/2011 10:56
 • Ngày 15/5/2010, sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành nông nghiệp và PTNT. Hơn 300 đại biểu là điển hình tiên tiến và đại biểu đại diện cho 12.573 lao động thuộc 35 đơn vị hành chính sự nghiệp, 25 công ty cổ phần, 21 doanh nghiệp nhà nước đã về dự hội nghị.
 •     

       Hội nghị nhằm tổng kết phong trào, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

   

        Thay mặt Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Chi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu ý kiến và trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009” của UBND tỉnh cho sở Nông nghiệp và PTNT. Thay mặt Bộ Nông Nghiệp và PTNT, đồng chí Kiều Văn Thịnh cũng đã phát biểu ý kiến tại hội nghị và thay mặt Bộ Nông nghiệp và PTNT trao cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009" của Bộ cho sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ an.

   

         Cũng nhân dịp này, sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ an đã trao bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua.

   

        Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Mậu - Uỷ viên Ban thường vụ, chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã đọc lời phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2010-2015.

  Nguyễn Văn Thắng - TTKNKN Nghệ An

 

Nghe nhạc