Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép KTTS năm 2014 tại Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
  07/05/2014 11:51
 • Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, trong thời gian từ ngày 07-25/4/2014, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An thành lập Đoàn công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản và kiểm tra điều kiện vệ sinh ATTP tại huyện Quỳnh Lưu.
 • Nhằm tăng cường công tác đảm bảo bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động sản xuất trên biển, Đoàn công tác đã yêu cầu tất cá các chủ phương tiện trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn: Cứu sinh, cứu hóa, đèn hành trình, đánh dấu nhận biết tàu cá và kẻ biển số cho tàu cá theo quy định. Bên cạnh đó bắt buộc các chủ phương tiện có công suất >- 90CV phải mua bảo hiểm thuyền viên, động viên khuyến khích các chủ tàu mua bảo hiểm thân tàu, mua bảo hiểm thuyền viên cho các thuyền viên làm việc trên tàu đối với tàu có công suất < 90CV.                                                       

  Qua triển khai thực hiện, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chi cục và phương pháp làm việc khoa học của các Tổ công tác; sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là sự cộng tác của bà còn ngư dân nên bước đầu cơ bản đã đạt được kế hoạch đặt ra.

   

  Tàu thuyền cập bến Lạch Quèn làm công tác đăng kiểm năm 2014

   

  Kết thúc đợt công tác, đã có 686/846 tàu cá có công suất từ 20CV trở lên trên dịa bàn huyện Quỳnh Lưu được đăng kiểm, đạt 81,1%.

   

  Cụ thể như sau: Quỳnh Nghĩa 93/93 chiếc đạt 100%; Tiến Thủy 230/295 chiếc đạt 78,0%; Quỳnh Long 92/127 chiếc đạt 72,4%; Sơn Hải 202/260 chiếc đạt 77,7%; An Hòa 35/35 chiếc đạt 100%; Quỳnh Ngọc 18/18 chiếc đạt 100%; Quỳnh Thọ 14/15 chiếc đạt 93,3%; Quỳnh Thuận 02/03 chiếc đạt 66,6%.

   

  Nguyên nhân một số tàu thuyền chưa làm đăng kiểm nói trên do còn chờ làm thủ tục cải hoán, sang tên đổi chủ. Bên cạnh đó vẫn còn một số ngư dân (chủ yếu là tàu <90CV) không chịu làm đăng kiểm.

   

  Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, các đồn Biên phòng tuyến biển tuyên truyền, vận động và tiếp tục thực hiện công tác đăng kiểm, cấp giấy phép KTTS cho các tàu cá còn lại trên địa bàn để phấn đấu tỷ lệ đăng kiểm đạt từ 95% trở lên./.

   

  Nguồn: Phòng Quản lý Tàu cá & CSHCNC - Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

 

Nghe nhạc