Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Theo dõi và phòng trừ chuột và sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 trên lúa hè thu – mùa 2013
  11/07/2013 15:01
 • Kết quả theo dõi diễn biến dịch hại trên lúa Hè thu – Mùa của ngành BVTV cho thấy: Hiện nay lúa Hè thu đang ở thời kỳ đẻ nhánh rộ đến đứng cái, lúa Mùa ở thời kỳ mạ - đẻ nhánh.
 • Một số đối tượng dịch hại đã và đang phát sinh gây hại khá phức tạp đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ và chuột hại lúa, diễn biến cụ thể của các đối tượng như sau:

   

  - Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 4 đã phát sinh gây hại trên 310 ha tại các huyện như: Nam Đàn, Con Cuông, TP. Vinh, Yên Thành, Diễn Châu,... với mật độ sâu phổ biến 10 - 20 con/m2, nơi cao 40 - 50 con/m2.

   

  - Chuột: Phát sinh gây hại khá phổ biến trên lúa vụ Hè thu - Mùa thời kỳ đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh tại các huyện Yên Thành, Nam Đàn, TP.Vinh, Diễn Châu,.... Toàn tỉnh đã có trên 80 ha bị chuột gây hại trong đó 2 ha bị hại nặng. Tỷ lệ gây hại phổ biến 3-5%, nơi cao 7-10%, cục bộ 20-30%.

   

  * Dự báo thời gian tới:

   

  Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành sâu lứa 4 sẽ ra rộ trong khoảng thời gian từ 06 - 10/7, sâu non tuổi 1 – 2 lứa 5 sẽ rộ từ 13 – 18/7. Sâu non lứa 5 có khả năng sẽ phát sinh gây hại với mật độ cao trên một số diện tích lúa Hè thu thời kỳ Đứng cái - ôm đòng, lúa vụ Mùa thời kỳ đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa.

   

  Chuột: Thời gian tới cây lúa chuyển sang thời kỳ đứng cái - làm đòng, là điều kiện ưa thích cho chuột phát sinh gây hại, một số diện tích có thể bị chuột phá hại nặng ảnh hưởng đến năng suất.

   

  * Biện pháp chỉ đạo phòng trừ

   

  Để phát hiện và phòng trừ kịp thời, hiệu quả đối với chuột và sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

   

  - Các địa phương, các trạm BVTV tập trung chỉ đạo cán bộ bám sát cơ sở, phân vùng, phân trà theo dõi sát diễn biến của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng. Phát hiện kịp thời, chính xác thời gian xuất hiện của trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 và sâu non lứa 5.  Đồng thời xác định những vùng có nguy cơ bị chuột gây hại cao.   

   

  - Các trạm BVTV kịp thời báo cáo và tham mưu các biện pháp kỹ thuật phòng trừ cho các cấp, ngành để cùng phối hợp chØ ®¹o phßng trõkịp thời trên những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ chuột gây hại cao.

   

  + Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Chỉ khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phòng trừ trên những diện tích có mật độ sâu từ 50 con/m2 trở lên đối với lúa ở thời kỳ đẻ nhánh và 30 con/m2 trở lên đối với lúa ở thời kỳ làm đòng trở đi bằng các loại thuốc đặc hiệu như:Ammate 150SC, 30WDG, Prevathon 5SC, Clever 150SC, Takumi 20WG, Virtako 40WG,... theo liều lượng khuyến cáo.

   

  + Đối với chuột: Huy động các lực lượng trên địa bàn tổ chức bắt diệt chuột bằng các biện pháp thủ công hoặc sử dụng Bả sinh học diệt chuột và một số loại thuốc hóa học như: Fokeba 20%, Rat-Kill 2%DP,…để diệt chuột. Chú ý khi sử dụng thuốc diệt chuột phải có sự hướng dẫn của cán bộ BVTV và triển khai trên diện rộng (1 xóm trở lên) mới có hiệu quả cao. Hằng ngày phải thu nhặt hết bả và xác chuột để xử lý.

   

  - Thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời sâu bênh hại. Chăm bón cân đối đúng kỹ thuật, tiến hành phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời ngay khi có thông báo, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

   

  - Các trạm BVTV tăng cường phối hợp với UBND huyện, các ngành liên quan để kiểm tra việc buôn bán, hướng dẫn sử dụng thuốc của các tổ chức, cá nhân và việc sử dụng thuốc BVTV của nông dân trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc buôn bán thuốc BVTV kém chất lượng, thuốc quá hạn sử dụng, thuốc ngoài danh mục,... làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng trừ và quyền lợi của Nông dân./.

   

  Nguồn tin: Nguyễn Tiến Đức - Chi cục BVTV Nghệ An

 

Nghe nhạc