Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Ban Giám đốc

 • Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An

   

   

  Giám đốc Sở

   

  Ông: Nguyễn Văn Đệ

   

  ĐT: 0913 577622

   

  Các phó giám đốc: 

   

  1. Ông: Nguyễn Văn Lập - Phụ trách Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và thú y, Phát triển nông thôn. ĐT: 0383 560 240, DĐ: 0912 249 069

   

  2. Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phụ trách Lâm Nghiệp. ĐT: 0913 274 025

   

  3. Ông: Trần Hữu Tiến - Phụ trách Thủy Sản, An toàn thực phẩm. ĐT: 038 846 008

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Hỏi đáp

 

Nghe nhạc