Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Quyết định số:1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, Đặc biệt khó khăn, Biên gới, Hải đảo, Di cư tự do, Khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020
    27/06/2013 15:48
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Phát triển nông thôn

Tin tức khác

 

Nghe nhạc