Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Báo cáo số: 201/BC-SNN-KL ngày 21 tháng 6 năm 2013 về việc kết quả triển khai thực hiện việc phá rừng, giăng bẩy bắt trâu, bò phạt tiền trái phép vùng đất lâm nghiệp giữa 2 huyện Đô Lương và Thanh Chương
    24/06/2013 08:53
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Kiểm lâm

Tin tức khác

 

Nghe nhạc