Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Thông tư số: Số: 24/2009/TT-BNN ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
    14/06/2013 17:30
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Lâm Nghiệp

Tin tức khác

 

Nghe nhạc