Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Báo cáo Số: 156/BC-SNN-KHTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 5/2013
  27/05/2013 15:06
 •  
 • Tải file tại đây:

   

                          - File báo cáo

   

                                - Báo cáo tháng Thủy Sản

   

                                - Báo cáo tháng Lâm Nghiệp

   

   

  Nguồn tin: Phòng KH-TC Sở NN và PTNT

Tin tức khác

 

Nghe nhạc