Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch từ ngày 1/8/2011 đến ngày 31/8/2011 và kế hoạch tháng 9/2011
  27/09/2011 10:56
 •  
 •  

        Thực hiện quy chế báo cáo hàng tháng, đồng thời căn cứ kế hoạch năm 2011 được UBND tỉnh giao tại các Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011; Quyết định số 300/QĐ-UBND.TM ngày 28/1/2011 về việc phân khai chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình bố trí dân cư năm 2011; Nhiệm vụ tham mưu triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp và PTNT giao. Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch từ ngày 1/8 đến ngày 31/8 và kế hoạch công tác tháng 9/2011 các chương trình, dự án do Chi cục quản lý như sau:

  1.  Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất ( CT 135)

  - Tiếp tục duy trì kiểm tra các chỉ tiêu thực hiện năm 2010 như bê lai Sind, bê địa phương… không để xảy ra dịch bệnh. Thực hiện tốt các biện pháp kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ cây trồng như cây keo lai nhằm sớm đưa thu nhập cho người dân. Các loại máy móc như máy cày đa chức năng, máy bơm thuốc trừ sâu… được cấp đều bảo quản tốt và phát huy hiệu quả.

  - Đã chỉ đạo huyện Thanh Chương thực hiện chỉ tiêu trồng chè công nghiệp  năm 2010 chuyển sang năm 2011 là 28/46 ha, số diện tích còn lại 18 ha do không có giống nên huyện đang đề nghị chuyển sang thực hiện hạng mục đầu tư khác.

  2. Chương trình dự án theo Quyết định 193/QĐ-TTg Bố trí sắp xếp dân cư 

  2.1 Các dự án do Chi cục làm chủ đầu tư:

            a. Thực hiện BCKTKT xây dựng mặt đường trục chính và đường nội vùng bằng bê tông tại xã Hưng Lam huyện Hưng Nguyên:

            Báo cáo KTKT được phê duyệt tại QĐ số 4867/QĐ-UBND-NN ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư 1.410 triệu đồng. Quy mô: Bố trí tái định cư cho 66 hộ.

            Kết quả thực hiện: Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giao, công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, giải ngân 370 triệu đồng.

            b. BCKTKT nâng cốt và cứng hoá mặt đường giao thông nội vùng thuộc khu TĐC khu vực Cầu Đen I xã Hưng Lợi huyện Hưng Nguyên:

  Báo cáo KTKT đã được phê duyệt tại QĐ số 5429/QĐ-UBND-CN ngày 9/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư 2.660 triệu đồng. Quy mô: Bố trí tái định cư cho 57 hộ.

            Kết quả thực hiện: Hiện đã hoàn thành phần nâng cốt và rải đá 4x6 được 3/6 tuyến. Khối lượng thực hiện đạt 80%. Hiện đang tiếp tục rải đá để đổ bê tông các tuyến, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2011. Giá trị khối lượng đạt 1.600 triệu đồng, giải ngân được 1.181 triệu đồng.

  c. Dự án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân vùng thiên tai sạt lở đất xã Hưng Lợi và phần bổ sung (Cầu Đen II) huyện Hưng Nguyên:

            Dự án được phê duyệt tại QĐ số 4020/QĐ-UBND-NN ngày 16/9/2008 và phê duyệt bổ sung điều chỉnh tại QĐ số 4855/QĐ-UBND.NN ngày 19/10/2010. Tổng mức đầu tư sau khi bổ sung 8.863 triệu đồng, trong đó tổng kinh phí bố trí đến năm 2010 là 8.112 triệu đồng. Năm 2011 được bố trí 3.670 triệu đồng, đã giải ngân 100%.

            Kết quả thực hiện: Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

            d. Dự án xây dựng mẫu các khu định cư làng chài trên sông Lam huyện Thanh Chương:

  Dự án được phê duyệt tại QĐ số 6379/QĐ-UBND-NN ngày 12/02/2009. Quy mô: Bố trí tái định cư cho 165 hộ. Tổng kinh phí được duyệt 79.146 triệu đồng, trong đó năm 2010 bố trí vốn 25.000 triệu đồng. Năm 2011 bố trí 40.000 triệu đồng. Tổng cộng nguồn vốn đã được cấp 65.000.000.000 đồng; Giải ngân đến 30/7/2011 là 54.195.191.000 đồng.

            Kết quả thực hiện:

  Hoàn thành việc lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, giá trị khối lượng hoàn thành lập dự án và thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình đã được quyết toán là 4.158.484.000 đồng;

  - Trích đo, trích lục bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới phục vụ công tác bồi thường GPMB, giá trị khối lượng đã thực hiện 481 triệu đồng;

  - Giải phóng xong mặt bằng điểm Khe Mừ xã Thanh Thuỷ và phần mặt bằng để xây dựng hạ tầng điểm Triều Dương xã Thanh Lâm;

  + Đền bù GPMB điểm khe mừ 2 đợt là: 8.090.505.000 đồng;

  + Điểm Triều Dương 1 đợt là: 2.526.214.000 đồng;

  + Kinh phí hội đồng BTGPMB đa cấp: 139.610.000 đồng;

  + Trích đo, trích lục bản đồ địa chính phục vụ bồi thường GPMB là: 481.658.000 đồng;

  Tổng kinh phí bồi thường GPMB và phục vụ công tác BTGPMB đã thực hiện là: 11.237.987.000 đồng.

             + Xây dựng hoàn thành đường giao thông trục chính, hệ thống thoát nước, đang thi công tuyến đường sản xuất tại vùng khe Mừ xã Thanh Thuỷ.

             + Xây dựng hoàn thành đường giao thông trục chính, hệ thống thoát nước, đang thi công tuyến đường nội vùng. Khối lượng thi công san lấp mặt bằng đạt 80% tại vùng Triều Dương xã Thanh Thuỷ.

  - Giá trị khối lượng đã thực hiện đến 30/7/2011 đạt 43.396.471.000 đồng.

  Trong đó: + Kinh phí lập dự án: 4.158.484.000 đồng;

                   + Kinh phí bồi thường GPMB: 11.237.987.000 đồng;

                   + Giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện khoảng: 28.000.000.000 đồng

  2.2. Các dự án do huyện làm chủ đầu tư:

             Đối với các dự án này Chi cục chỉ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra quá trình quản lý thực hiện của các Ban quản lý dự án huyện.

  a. Dự án xây dựng CSHT khu TĐC để di dân rakhỏi vùng có nguy  cơ lũ quét bản biên giới Huồi Tố 1xã Mai Sơn huyện T. Dương:Tổng mức đầu tư 12.130 triệu đồng.Tổng kinh phí bố trí đến năm 2011: 10.270 triệu đồng, trong đó năm 2011 bố trí 1.380 triệu đồng.

  Khối lượng thực hiện: Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Đãgiải ngân 1.380 triệu đồng.

   b.  Điều chỉnh, bổ sung Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét  và sạt lở đất xã Nậm Giải huyện Quế Phong:Tổng mức đầu tư 20.444 triệu đồng.Tổng kinh phí bố trí đến năm 2011: 9.350 triệu đồng, trong đó năm 2011 bố trí 3.450 triệu đồng.

  Khối lượng thực hiện:Xây dựng hoàn thành các hạng mục: Đường bê tông; Đường dây 35KV; San gạt mặt bằng sân trường, nhà vệ sinh, cổng tường rào nhà mẫu giáo, nhà cộng đồng. Kinh phí giải ngân 100% kế hoạch = 3.450 triệu đồng

            c.Dự án Xây dựng khu TĐC để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai sạt lở đất xã Châu Tiến và xã Liên Hợp huyện Quỳ Hợp:Tổng mức đầu tư 36.347 triệu đồng.Vốn bố trí năm 2011: 1.100 triệu đồng, chưa giải ngân.

  Kết quả thực hiện: Sau khi UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 2297/QĐ.UBND-NN ngày 21/06/2011 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự ánXD khu TĐC để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai sạt lở đất xã  Châu Tiến và xã Liên Hợp huyện Quỳ Hợp, UBND huyện đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu UBND tỉnh cho phép triển khai trước, đã lựa chọn xong các nhà thầu để triển khai thi công. Kinh phí hiện chưa giải ngân.

  d. Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng ĐBKK huyện Nam Đàn:Tổng mức đầu tư 12.048 triệu đồng. Vốn đã bố trí đến năm 2011 là: 5.470 triệu đồng, trong đó năm 2011 bố trí 1.070 triệu đồng.

  Khối lượng thực hiện:Xây dựng hoàn thành điểm TĐC xã Nam Tân, bố trí cho 22 hộ dân hiện nay đã ổn định cuộc sống. Điểm TĐC xã Nam Lộc đến nay đã hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng, đang chờ vốn để triển khai các hạng mục còn lại. Kinh phí giải ngân 100% kế hoạch = 1.070 triệu đồng.

  e. Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng ĐBKK huyện Hưng Nguyên: Tổng mức đầu tư 28.481 triệu đồng. Vốn đã bố trí đến năm 2011 là: 3.920 triệu đồng, trong đó năm 2011 bố trí 1.660 triệu đồng để xây dựng điểm TĐC xã Hưng Châu.

  Khối lượng thực hiện: Xây dựng cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng tại điểm TĐC xã Hưng Châu, ước khối lượng đạt 100%. Kinh phí giải ngân 100% kế hoạch = 1.660 triệu đồng.

            f.  Dự án bố trí dân sắp xếp cư vùng thiên tai và vùng ĐBKK huyện Quỳnh Lưu:Tổng mức đầu tư 44.760 triệu đồng.Tổng kinh phí bố trí đến năm 2011: 7.900 triệu đồng, trong đó năm 2011 bố trí 6.500 triệu đồng xây dựng TĐC tại 2 điểm Xã Quỳnh Trang và xã Quỳnh Thắng.

  Khối lượng thực hiện:

  - Tại điểm Quỳnh Trang: Kinh phí được duyệt: 3.800 triệu đồng. Đang tạm dừng thi công hạng mục san lấp mặt bằng do chưa giải phóng được mặt bằng.

  - Tại điểm TĐC xã Quỳnh Thắng: Kinh phí được duyệt: 11.000 triệu đồng. Đã hoàn thành đền bù GPMB, thi công xong hạng mục san lấp mặt bằng, đang triển khai thi công các hạng mục tiếp theo. Khối lượng ước đạt 35%. Kinh phí giải ngân 100% kế hoạch = 6.500 triệu đồng.

  g. Dự án bố trí sắp xếp dân cư các xã biên giới Việt - Lào huyện Quế Phong:Tổng mức đầu tư 42.110 triệu đồng.Vốn bố trí năm 2011: 1.310 triệu đồng.

  Khối lượng thực hiện:Hiện đang triển khai xây dựng các hạng mục: Đường giao thông; Nhà văn hoá cộng đồng; Trường mầm non; Hệ thống thuỷ lợi. Kinh phí bố trí chưa giải ngân.

  h. Dự án xây dựng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét và ĐBKK xã Nhôn Mai huyện T. Dương. Tổng mức đầu tư 12.420 triệu đồng.Vốn bố trí năm 2011: 2.400 triệu đồng, chưa giải ngân.

            Khối lượng thực hiện:Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thi công các hạng mục công trình.

  y. Kinh phí hỗ trợ di dân thực hiện QĐ số 193/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ (nguồn vốn sự nghiệp)

  - Cả 2 huyện đã triển khai kế hoạch phân khai chỉ tiêu cho các xã thực hiện gồm: huyện Quế Phong Dự án biên giới Việt - Lào (xã Nậm Giải) đã thực hiện xong: 12 hộ/12hộ; huyện Hưng Nguyên đã phân khai giao chỉ tiêu cho 2 xã Hưng Lam và Hưng Lợi 60 hộ, tổ chức bố trí di dân ra vùng TĐC đã được xây dựng.

  - 02 huyện chưa phân khai giao chỉ tiêu được cho các xã: huyện Quỳ Hợp  20 hộ do dự án khu bố trí TĐC chưa có vốn triển khai (đang kiểm tra rà soát xin chuyển địa điểm); huyện Quỳ Châu 28 hộ (đang xin rà soát bổ sung địa điểm).

  4. Kế hoạch phát triển HTX và kinh tế trang trại:

   

  - Tháng 7 đã thành lập được thêm được 2 HTX ở Quỳnh Lưu và Nghi Lộc.

  - Đang chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát lại trang trại theo tiêu chí mới. Hiện nay đã có 5 địa phương có báo cáo là: Quỳnh Lưu, Thái Hoà, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳ Châu.

  - Đã dự thảo xong kế hoạch thực hiện Đề án:  Tiếp tục đổi mới và phát triển HTX NN tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 – 2015.

  - Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án đổi mới và phát triển HTX nông nghiệp.

  5.  Kế hoạch chế biến nông lâm thủy sản và phát triển ngành nghề:

   Đã tổ chức điều tra thu thập số liệu được 4 xã tại huyện Quỳnh Lưu phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch phát triển nghề muối sau khi có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của UBND tỉnh.

   6. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

            - Kiểm tra đôn đốc các huyện xây dựng kế hoạch năm 2012 theo chỉ đạo của Sở.

            - Tham gia tập huấn nghiệp vụ cho huyện Quỳ Hợp góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã.

  7. Kế hoạch tháng 8/2011

   - Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, tập trung vào:

  + Tham gia điều chỉnh xây dựng báo cáo phương án bố trí dân cư ven biển và làng cá tỉnh Nghệ An năm 2011 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

  + Tiếp nhận kịp thời các nguồn vốn không giao tự chủ năm 2011 còn lại (kinh phí phát triển HTX nguồn TW cấp, kinh phí hỗ trợ trang trại năm 2010, kinh phí quy hoạch, sản xuất và chế biến muối…) để phối hợp với các phòng liên quan kịp thời tham mưu triển khai và sử dụng kinh phí đúng nội dung và dự toán được duyệt.

  + Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phân bổ vốn chương trình MTQG XD NTM năm 2011, công tác lập quy hoạch nông thôn mới cấp xã.

  + Tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020. Tổ chức kiểm tra kết quả công tác điều tra, phương án bố trí dân cư tại huyện Quế Phong, Kỳ Sơn và 1 số huyện khác. Đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện thuyết minh báo cáo quy hoạch và hệ thống biểu mẫu gửi các ngành có liên quan lấy ý kiến góp ý.

  + Hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2006 - 2010 và phương án bố trí dân cư 2011 đến 2015 chuẩn bị cho việc báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8.

  - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án:

  + Dự án làng chài trên sông Lam huyện Thanh chương;

  + Dự án nâng cốt và cứng hoá đường nội vùng khu vực Cầu đen I xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên;

  - Tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển HTX tại các địa phương.

  + Hoàn thiện kế hoạch thực hiện đề án: Tiếp tục đổi mới và phát triển HTX NN tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện.

  + Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã rà soát và báo cáo số lượng trang trại theo tiêu chí tại Thông tư 27/2011/TT-BNN ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  + Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm chuyên môn nghiệp vụ của các HTX NN theo dự toán đã được phê duyệt.

  - Tiếp tục điều tra, thu thập số liệu để phục vụ việc xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất, chế biến muối 2011 - 2015, có tính đến 2020.

  + Đôn đốc kiểm tra đôn đốc các đơn vị đã ký hợp đồng đào tạo nghề thực hiện các nội dung đã thoả thuận.

 

Nghe nhạc