Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tăng cường công tác kiểm tra , chỉ đạo, xóa bỏ tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  24/04/2013 10:48
 • Để chủ động phối hợp với các địa phương, đặc biệt là các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế phong, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng Nông Nghiệp và PTNT các huyện xây dựng kế hoạch và giải pháp chống tái trồng cây có chứa chất ma túy theo sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Kế hoạch và giải pháp đã được các huyện thông qua Ban thường vụ Huyện Ủy; đồng thời chỉ đạo các xã vùng xóa cây thuốc phiện.
 •  

  Ngày 2/11/2012, UBND huyện Kỳ sơn (xã có nguồn gốc trồng cây thuốc phiện nhiều nhất tỉnh Nghệ An trước đây) đã phối hợp với ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG phòng, chống ma túy, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chống tái cây thuốc phiện vụ 2012 -2013. Đồng thời ký cam kết không tái trồng cây có chứa chất ma túy giữa chủ tịch UBND huyện với chủ tịch UBND xã.

   

   

  Ở các xã đã kiện toàn lại ban chỉ đạo của đơn vị mình và đã có 16/16 xã của Huyện kỳ sơn triển khai hội nghị tại xã quán triệt thực hiện kế hoạch và giải pháp tái trồng cây thuốc phiện đến tận thôn bản, phân công cán bộ phụ trách chỉ đạo tại cơ sở.

   

  Đi đôi với công tác phòng chống chất ma túy, xóa bỏ tái trồng cây có chứa chất ma túy, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tập trung đầu tư sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Ưu tiên các chính sách hổ trợ sản xuất cho nông dân các vùng dân tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số, cụ thể: Hỗ trợ giống ngô lai, lạc, khoai dong riềng, chè chất lượng cao.

   

   

  Lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Năm 2012 đã xây dựng được 7 công trình nước sinh hoạt tại huyện Kỳ Sơn, số người hưởng lợi là 3.374 người. Xây dựng được 3 công trình điện sinh hoạt cho 4.605 người hưởng lợi. xây dựng được 9 trường học mới, 9 nhà văn hóa thôn bản phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, duy tu bảo dưỡng được 0,8 kim kênh mương. Hỗ trợ xi măng cho các thôn bản làm đường giao thông nông thôn.

   

  Nguồn tin: VP Sở Nông Nghiệp và PTNT Ngh

   

 

Nghe nhạc