Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013
  17/04/2013 14:38
 • UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 130/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013.
 • Công tác an toàn thực phẩm trong năm 2012 được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo và có bước tiến bộ đáng ghi nhận: Ban hành các chỉ thị, các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm, tạo hành lang pháp lý để phục vụ công tác quản lý; công tác truyền thông được đẩy mạnh tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm được chú trọng. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất hình thành và phát triển.kéo theo nhiều bếp ăn tập thể phục vụ hàng ngàn công nhân ra đời, dẫn đến nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm (như vụ ngộ độc tại bếp ăn tập thể Công ty may HaiVINA)

   

  Với chủ đề “An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể”, Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay hướng đến mục tiêu: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, BQL khu công nghiệp, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP; đảm bảo không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong tháng hành động; 100% bếp ăn tập thể ký cam kết thực hiện ATTP và được phổ biến Luật ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể.

   

  Theo kế hoạch, Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm  diễn ra từ này 15/4 đến 15/5/2013 trên phạm vi toàn tỉnh với các hoạt động: Tổ chức Lễ phát động (mít tinh, diễu hành) tại thành phố Vinh và các huyện thị trong tỉnh; triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CLVSATTP.

   

  Ngành Nông nghiệp và PTNT hưởng ứng Tháng hành động với các hoạt động cụ thể (Kế hoạch số 868/KH-SNN-QLCL ngày 15/4/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT):

   

  Dự Lễ phát động do UBND tỉnh tổ chức với sự tham gia của Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các chi cục quản lý chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

   

  Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, như hướng dẫn nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm; phổ biến quy trình sản xuất nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm; triển khai treo băng rôn khẩu hiệu Tháng hành động.

   

  Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản. Đặc biệt là kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo nội dung của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

   

                                        Lê Hữu Tiệp - Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản

 

Nghe nhạc