Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Sơ kết kết quả tham mưu giúp việc quý I – Triển khai nhiệm vụ Quý II/2013
  02/04/2013 09:21
 • Ngày 29/3/2013, văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đã tiến hành sơ kết kết quả thực hiện các hoạt động 3 tháng đầu năm 2012 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo.
 •  

   Trực tiếp chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vi Lưu Bình – Chánh văn văn phòng điều phối dự án và các thành viên đến từ các sở ban ngành liên quan.

   

  Qua 3 tháng đầu năm 2013, công tác tham mưu giúp việc của văn phòng đã thu được nhiều kết quả tích cực. Các thành viên văn phòng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình đã bám sát tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình kế hoạch công tác trình ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện, phối hợp kiểm tra giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; tham mưu đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… Đặc biệt năm 2013 việc tham mưu chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí Trung ương được thực hiện sớm ngay từ đầu năm, tổ chức tốt hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tổ chức tuyên truyền trên sóng Truyền hình tỉnh và Trung ương với 4 phóng sự; tham mưu cho ban chỉ đạo các cấp hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn 443/549,2 km (đạt 81% kế hoạch giao đợt 1); làm tốt công tác bảo quản hồ sơ tài liệu theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồn tại như công tác tham mưu vẫn chưa bám sát kịp thời những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, công tác tuyên truyền vẫn được đánh giá chưa toàn diện, có phần nặng về cơ sở hạ tầng nông thôn, các địa phương chưa có bộ phân, can bộ chuyên trách nên công tác báo cáo tình hình chưa kịp thời về văn phòng điều phối và ban chỉ đạo tỉnh.

   

   

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vi Lưu Bình – Chánh văn phòng đã đánh giá cao kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm và đề nghị các thành viên văn phòng phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn và chỉ đạo điểm trong thời gian tới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, bám sát cơ sở và làm tốt công tác tham mưu giúp việc ban chỉ đạo. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào; làm tốt công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng tăng nhanh giá trị sản xuất nông nghiệp; bên cạnh đó cần tiếp tục tham mưu cho ban Chỉ đạo tăng cường nguồn lực đầu tư cho các xã đăng ký về đích năm 2015 nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

   

  Nguồn tin: Quý Linh - Trung Tâm Khuyến Nông Nghệ An

                                                                         

 

Nghe nhạc