Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công điện số: 10 /CĐ.BCH-PCLB & TKCN tỉnh, hồi 17 giờ, ngày 14/7/2011
  27/09/2011 10:56
 • Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, hiện nay, Rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ có trục vào khoảng 20 – 22 độ vĩ Bắc với Vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 20 – 22 độ vĩ Bắc, 111 – 113 độ kinh Đông, Vùng áp thấp này có khả năng di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành Áp thấp nhiệt đới, có khả năng gây mưa dông mạnh cho vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi khu vực Bắc Trung Bộ, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
 • CÔNG ĐIỆN

  (Số: 10 /CĐ.BCH-PCLB & TKCN tỉnh, hồi 17 giờ, ngày 14/7/2011)

  Về việc đối phó với thời tiết nguy hiểm.

  BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TKCN TỈNH NGHỆ AN

  ĐIỆN:

   

     - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh,

     - Ban chỉ huy PCLB-TKCN các huyện, thành phố, thị xã;

     -Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

   

            Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, hiện nay, Rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ có trục vào khoảng 20 – 22 độ vĩ Bắc  với Vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 20 – 22 độ vĩ Bắc, 111 – 113 độ kinh Đông, Vùng áp thấp này có khả năng di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành Áp thấp nhiệt đới, có khả năng gây mưa dông mạnh cho vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi khu vực Bắc Trung Bộ, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

   

  Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, nên trong 24 đến 48 giờ tới, ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa có khả năng đạt: 100 – 200 mm, có nơi trên 200 mm.

   

  Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các huyện, thành, thị:

   

  - Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng, tránh;

   

  - UBND các huyện phối hợp với các Công ty, xí nghiệp thủy lợi, chỉ đạo các địa phương vận hành tốt các cống tiêu, kênh  tiêu để tháo nước đệm tránh ngập úng cho lúa. Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản, có biện pháp để thu hoạch, bảo quản, tránh thất thoát ở các khu nuôi trồng.

   

  - Kiểm tra các vị trí xung yếu, ven sông suối, hạ lưu các hồ đập..., duy trì lực lượng, phương tiện  để chủ động sơ tán dân phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

   

  - Bảo vệ an toàn các công trình hồ chứa, công trình đang xây dựng để phát hiện sớm sự cố, xử lý ngày từ giờ đầu, hạn chế tối đa thiệt hại.

   

  - Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh./.

   

   

   

   

    Nơi nhận:

  - Như trên;

  - VP BCĐ PCLB TW (b/c);

  - UBND tỉnh (b/c);

  - Trưởng ban (b/c);

  - Sở NN và PTNT;

  - Đài PTHT (để phát tin);

  - Lưu VT.

  KT. TRƯỞNG BAN

  PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

   

   

  (Đã ký)

   

                                 

  Nguyễn Thọ Cảnh

   

   

 

Nghe nhạc