Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Báo cáo quy hoạch hệ thống giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thuỷ sản theo QĐ 2194/QĐ-TTg.
    27/09/2011 10:56
  • - Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 13 cơ sở sản xuất cá giống nước ngọt. - Số cơ sở sản xuất và cung ứng tôm giống trên địa bàn tỉnh: 20 cơ sở với 55 trại.
  •  

    Chi cục nuôi trồng Thủy sản

 

Nghe nhạc