Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Truy cập, sử dụng khai thác và góp ý phần mềm cơ sở dữ liệu về điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
  27/11/2012 08:51
 • Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản xây dựng và quản lý phần mềm: Cơ sở dữ liệu quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.
 •  

   

  Hiện nay phần mềm đang được vận hành tại địa chỉ của website của Sở Nông nghiệp và PTNT: các tổ chức, cá nhân có sự quan tâm có thể truy cập vào địa chỉ http://snnna.vn/qlcl hoặc truy cập vào website của Sở theo hình ảnh sau:

  Phần mềm thiết lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi - thủy sản, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật…; các cơ sở chế biến nông sản; sản xuất kinh doanh thủy sản; chế biến chè; cơ sở giết mổ động vật… trên địa bàn tỉnh.

  Các thông tin của các cơ sở bao gồm: Tên cơ sở, địa chỉ, mã số, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xếp loại A B C, thời hạn kiểm tra… Ngoài ra còn có thông tin chi tiết của từng cơ sở có nêu rõ chi tiết đơn vị quản lý cơ sở…

  Vì đây là cơ sở dữ liệu lần đầu được triển khai ở tỉnh, nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự quan tâm và góp ý của quý độc giả.

  Mọi góp ý có thể gửi qua phần: GÓP Ý - PHẢN HỒI của phần mềm hoặc qua địa chỉ email: qlcl.snn.na@gmail.com.

                               CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

   

   

 

Nghe nhạc