Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • VĂN BẢN TRÌNH HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2013 VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
  27/11/2012 07:51
 •  
 •  

  Thực hiện công văn số 2363/SNN-KHTC ngày 12/11/2012 của Sở Nông nghiệp&PTNT về việc trình HĐND VÀ UBND tỉnh ban hành các quyết định và chỉ thị về quản lý, khai thác công trình thủy lợi năm 2013. Chi cục Thủy lợi đã triển khai thực hiện và đề nghị Sở Nông nghiệp 7 PTNT xem xét trình HĐNH và UBND tỉnh ban hành các văn bản như sau:

   

  TT

  Nội dung

  Hình thức văn bản

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Lãnh đạo Sở phụ trách

  Thời gian hoàn thành

  Ghi chú

  I

  Các nghị quyết trình HĐND Tỉnh năm 2013

  1

  Sửa đổi chính sách kiên cố kênh cho các vùng

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  2

  Bổ sung cán bộ Ngành Thủy lợi ở UBND Huyện, UBND Xã

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  3

  Sửa đổi chính sách đầu tư­ phát triển Thủy lợi cho cây trồng cạn

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  II

  Chư­ơng trình xây dựng các quyết định, chỉ thị QPPL năm 2013

  1

  Đề án tổ chức quản lý khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  2

  Phòng chống hạn

  Chỉ thị

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  3

  Toàn dân ra quân làm Thủy lợi

  Chỉ thị 

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  4

  Đầu tư­ phòng chống hạn năm 2013

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

   

   

  5

  Đầu t­ư phát động toàn dân ra quân làm Thủy lợi

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  6

  Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2013

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  7

  Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  8

  Cơ chế chính sách Ngành

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  9

  Đầu tư­ tu sửa công trình ách yếu trước mùa m­ưa lũ 2013

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  10

  Đầu tư­ sửa chữa, nâng cấp công trình

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

  11

  Dự án đầu tư­ phát triển Ngành

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp&PTNT

  Chi cục Thủy lợi

  Giám đốc Sở và Phó GĐ Sở phụ trách Thủy lợi

  năm 2013

   

   

                                                                                                                                                                                              CHI CỤC THỦY LỢI

 

Nghe nhạc