Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Các nội dung, yêu cầu đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10/2012
  16/10/2012 10:03
 •  
 • I - MỤC TIÊU CỦA ĐỢT PHÁT ĐỘNG:  Có 4 mục tiêu chính

   

  - Một là: Phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục phát động phong trào toàn dân ra quân làm thuỷ lợi để nâng cao nhận thức và hình thành tập quán lâu dài bền vững trong nhân dân về công tác thủy lợi và ý thức tinh thần trách nhiệm về tu bổ, sửa chữa các công trình thuỷ lợi ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chống ô nhiễm nguồn nước.

   

  - Hai là: Tập trung tu sửa công trình nạo vét kênh mương thuỷ lợi, công trình nước sạch bị bồi lấp, hư hỏng trong đợt mưa lũ lớn vừa qua (từ ngày 02 – 07/9/2012) và chủ động đối phó với các đợt mưa lũ sắp tới. Khôi phục phát triển sản xuất vụ Đông năm 2012, chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất cho sản xuất vụ Đông Xuân 2012 – 2013. Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, phục vụ cho tiêu úng, chống lũ lụt.

   

  - Ba là:  Kiến thiết giao thông đồng ruộng gắn với chương trình nông thôn mới.

   

  - Bốn là: Làm thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ.

   

  II - CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÍNH.

   

  Trong đợt phát động năm nay tập trung thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

   

  1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt về công tác thuỷ lợi và chỉ thị của UBND Tỉnh về đợt phát động phong trào toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm nay đến tận các chi bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

   

  2. Tổ chức tốt lễ phát động tại các địa phương, đơn vị cơ sở một cách gọn nhẹ thiết thực và triển khai ra quân đồng loạt đồng thời duy trì tốt phong trào suốt cả đợt.

   

  3. Có chương trình, kế hoạch và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị và cá nhân một cách sát hợp với tình hình thực tế của các cơ sở và tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo các cấp.

   

  4. Một số yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thủy lợi:

   

  a) Về nạo vét tu sửa công trình:

   

  - Nạo vét khơi thông các trục tiêu chính (nhất là vùng có nhiều ao nuôi trồng thủy sản) đảm bảo thông dòng tiêu thoát lũ nhanh, nạo vét các bể, công trình lấy nước, cấp nước sinh hoạt.

   

  - Nạo vét các kênh tiêu nội đồng kịp thời tiêu úng cho cây vụ đông bị ngập và không để úng cục bộ xảy ra.

   

  - Nạo vét bồi trúc các đập đất, các kênh tưới. Tu sửa các tuyến ống cấp nước sinh hoạt.

   

  - Bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ, thiết bị điện, đường dây cao, hạ thế và nạo vét bể hút, kênh dẫn các trạm bơm, các hệ thống tưới, hệ thống cấp nước sinh hoạt đảm bảo 100% máy móc và công trình sẵn sàng vận hành phục vụ tưới, tiêu và dân sinh.

   

  - Bảo dưỡng tu sửa các máy đóng mở, cống lấy nước các hồ chứa và các công trình đầu mối đảm bảo cho việc tích nước các hồ chứa ở mức cao nhất và vận hành thông suốt.

   

  - Tu sửa bồi trúc các đoạn đê biển, đê sông vừa qua bị sạt lở do mưa lũ.

   

  - Mùa mưa bão vẫn đang tiếp tục xảy ra cần phải có phương án chủ động đối phó với mọi diễn biến thời tiết.

   

  b) Về kiến thiết giao thông đồng ruộng:

   

  - Việc kiến thiết giao thông đồng ruộng phải có quy hoạch, thiết kế cụ thể tránh lãng phí và làm đi, làm lại.

   

  - Giao thông đồng ruộng phải tạo điều kiện thuận lợi để tích tụ ruộng đất, phù hợp với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chương trình nông thôn mới

   

  - Việc thi công phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hệ thống giao thông nội đồng thực sự phát huy hiệu quả. Tránh thi công không đảm bảo chất lượng dẫn đến đường sá lún, thụt không sử dụng được.

   

  c) Về thủy lợi cho nuôi trồng thuỷ sản:

   

  - Phát triển nuôi trồng thủy sản phải theo quy hoạch, kế hoạch và thiết kế đã được phê duyệt để không làm đảo lộn quy hoạch chung.

   

  - Xây dựng mới các ao đầm nuôi trồng thuỷ sản phải thiết kế đảm bảo việc cấp nước ngọt, nước mặn và tiêu thoát nước bẩn, đồng thời đảm bảo ao đầm an toàn ổn định và không gây ách tắc cho việc tiêu úng thoát lũ toàn vùng.

   

  III - CÁC TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO:

   

  UBND tỉnh đã giao Ban chỉ đạo và các ban ngành, đoàn thể cấp Tỉnh theo dõi tổng kết, kết qủa thực hiện phong trào để có khen thưởng các địa phương, đơn vị, cá nhân làm tốt và khiển trách các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt. Đồng thời xem đây là một chỉ tiêu đánh giá phong trào chung của địa phương, đơn vị.

   

  Các chỉ tiêu thi đua của đợt phong trào toàn dân ra quân làm thuỷ lợi năm nay gồm có 7 chỉ tiêu cơ bản sau đây:

   

  1. Tổ chức quán triệt đầy đủ chỉ thị của UBND Tỉnh, tổ chức lễ phát động của địa phương, đơn vị mình đúng thời gian, thiết thực và ra quân đồng loạt.

   

  2. Có chương trình, kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

   

  3. Duy trì tốt phong trào từ đầu đến cuối, làm được nhiều khối lượng nhất.

   

  4. Có số ngày công tham gia trên một lao động cao nhất.

   

  5. Có năng suất trên một ngày công lao động cao nhất.

   

  6. Có kinh phí huy động được từ nhân dân đóng góp trên một lao động cao nhất.

   

  7. Có tổng hợp, báo cáo đầy đủ kịp thời về Ban chỉ đạo các cấp.

   

  Hình thức khen thưởng:

   

   Tổng kết năm thứ 12 và 12 năm thực hiện NQ02/TU phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10.

   

  - UBND tỉnh cũng sẽ Tặng Bằng khen cho các địa phương, đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc kèm theo giá trị như chế độ hiện hành.

   

  - Các địa phương, đơn vị, cá nhân chưa làm tốt sẽ bị phê bình khiển trách và xem xét trong khi xếp loại thi đua hàng năm.

   

  Nguồn tin: CHI CỤC THỦY LỢI

 

Nghe nhạc